Citi Handlowy poinformował ostatnio klientów o planowanych na czerwiec 2021 roku zmianach w cenniku. Obejmą one między innymi klientów korzystających z pakietów Citigold oraz Citigold Private Client.

Obecnie pakiet Citigold jest bezpłatny, jeśli klient zapewni w danym miesiącu średnie saldo w wysokości 400 tys. zł. Po planowanych na 16 czerwca zmianach trzeba będzie ponadto spełnić jeden z dodatkowych warunków: zrealizować zlecenia walutowe na koncie w ciągu trzech ostatnich miesięcy w kwocie 100 tys. zł, posiadać kredyt hipoteczny w Citi lub inwestycje (poza depozytami) na kwotę 100 tys. zł. Jeśli klient zapewni jedynie saldo w wysokości 400 tys. zł, to zapłaci za prowadzenie konta 30 zł. W pozostałych przypadkach obsługa rachunku będzie kosztowała 220 zł miesięcznie.

Podobne zmiany zajdą w rachunku Citigold Private Client. Obecnie pakiet jest za darmo, jeśli klient posiada średnie saldo na wszystkich rachunkach w wysokości 4 mln zł. Po czerwcowych zmianach bank będzie wymagał dodatkowo spełniania jednego z trzech warunków: zrealizowania zleceń walutowych na milion złotych, posiadania hipoteki lub inwestycji (poza depozytami) o równowartości co najmniej miliona złotych. Jeśli klient zapewni jedynie określone saldo, to zapłaci za prowadzenie rachunku 70 zł miesięcznie. Natomiast jeśli nie spełni żadnych warunków – opłata wyniesie 300 zł.

źródło: PRNews.pl