PKO Bank Polski już po raz 11. zorganizował konferencję inwestorską CEE Capital Markets. Celem inicjatywy jest wsparcie promocji krajowego rynku kapitałowego wśród zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. 14 i 15 marca w Londynie przedstawiciele polskich spółek notowanych na GPW i firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotykają się z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

– Polski rynek ma wiele do zaoferowania zagranicznym inwestorom. Jesteśmy atrakcyjnym miejscem do inwestowania, mamy mocno zdywersyfikowaną gospodarkę i jednocześnie jedną z najmniej zadłużonych w Europie. Polska należy do kilku państw, w których łączny dług publiczny i sektora prywatnego w relacji do PKB zmniejszył się w trakcie pandemii, a już wcześniej był na prawie najniższym poziomie w Unii Europejskiej. To oznacza m.in., że jesteśmy relatywnie mało wrażliwi na szok stopy procentowej. Posiadamy też cenny kapitał ludzki: Polacy potrafią spełniać najwyższe standardy globalnych korporacji i jednocześnie szybko adaptują się w dynamicznym otoczeniu – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu.

Konferencja CEE Capital Markets to największe tego typu wydarzenie organizowane poza Polską, które z uwagi na rangę, skalę, atrakcyjność dla spółek, otoczenie biznesowe i związany z tym potencjał, wpływa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

– Promujemy krajowy rynek kapitałowy wśród zagranicznych inwestorów i wspieramy jego rozwój, co służy budowaniu konkurencyjnej gospodarki. CEE Capital Markets to szansa dla spółek na przedstawienie swojego potencjału i okazja dla inwestorów na poznanie atrakcyjności wielu branż z naszego regionu, ale też perspektyw całej gospodarki. Dzięki takim konferencjom, jak CEE Capital Markets dużym polskim firmom łatwiej jest dotrzeć z ofertą do zagranicznych inwestorów – mówi Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

CEE Capital Markets 2023

CEE Capital Markets przede wszystkim łączy emitentów z inwestorami instytucjonalnymi. W trakcie konferencji toczyć się będą spotkania przedstawicieli 20 spółek notowanych na GPW oraz firm z krajów Europy Środkowowschodniej, z reprezentantami największych światowych instytucji finansowych. Takich spotkań odbędzie się blisko 170. Przekrój spółek jest szeroki: to firmy z sektorów m.in.: paliwowego, finansowego, usług, e-commerce, czy gamingowego. Wśród uczestników konferencji po stronie inwestorów są fundusze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Skandynawii i z innych krajów kontynentalnej Europy. W spotkaniach biorą też udział przedstawiciele polskich TFI i OFE.

Tegoroczna edycja konferencji CEE Capital Markets jest wyjątkowa. PKO Bank Polski we współpracy z Ministerstwem Finansów w jej ramach organizuje Macroeconomic Roundtable, w którym Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów; Odile Renaud-Basso, Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu omówią m.in. sytuację makroekonomiczną Polski. Uczestnicy dyskusji poruszą również temat atrakcyjności naszego kraju dla inwestorów zagranicznych oraz pozycję rodzimej gospodarki na tle zmian, przed którymi stoi gospodarka światowa.

W ramach CEE Capital Markets odbywa się także wydarzenie pn.: „The Polish Capital Market Development Days 2023” – wspólna inicjatywa: Ministerstwa Finansów, Giełdy Papierów Wartościowych, Ambasady RP w Londynie oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To stwarza okazję do omówienia wielu dodatkowych i równie istotnych kwestii m.in. w obszarze rynku kapitałowego. Ponadto, w dyskusji poświęconej zrównoważonemu finansowaniu, jego wpływowi na polski rynek kapitałowy i konkurencyjności w regionie udział weźmie Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości.

Źródło: PKO BP