W Banku Millennium trwa sprzedaż lokaty strukturyzowanej „Brytyjska Siła IV”. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości indeksu akcyjnego FTSE 100 (jest to brytyjski indeks giełdowy, obejmujący akcje 100 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, którego administratorem jest firma FTSE International Limited). Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach).

Inwestor ma 60% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji jego wartość ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 29,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [4,8%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1) × 60%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 150% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 4,8% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 01 czerwca 2023 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 27 maja 2025 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji.

Podstawowe parametry lokaty:

  • Zapisy trwają w terminie: 28.04.2023 r. – 31.05.2023 r.
  • Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty 1,5 % w skali roku
  • Czas trwania lokaty 24 miesiące
  • Data rozpoczęcia lokaty 01.06.2023 r.
  • Data zakończenia lokaty 30.05.2025 r.
  • Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 4,8% – 29,99% w skali inwestycji
  • Ochrona kapitału 100% w dniu zapadalności lokaty
  • Minimalna kwota wpłaty 10 000 PLN

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ:

Zawirowania w sektorze bankowym powiązane z upadkiem mniejszych banków w USA oraz awaryjnym przejęciem banku Credit Suisse przez bank UBS mogą skłaniać inwestorów do unikania ryzyka i pośrednio wpływać niekorzystnie na wyceny spółek giełdowych

Wyższa od oczekiwań inflacja oraz dłuższy okres pozostawania na wysokich poziomach może niekorzystnie wpłynąć na światowy wzrost gospodarczy, co jest ryzykiem dla rynków kapitałowych.

AKTUALNY KONTEKST INWESTYCYJNY

Główny indeks giełdy w Londynie, grupuje 100 spółek o najwyższej kapitalizacji rynkowej notowanych na LSE (są to spółki brytyjskie oraz zagraniczne). Duży udział w indeksie mają spółki wydobywcze (m.in. Royal Dutch Shell, Rio Tinto, BP, Glencore, BHP) farmaceutyczne (m.in. AstraZeneca, GlaxoSmithKline) oraz banki i spółki ubezpieczeniowe (m.in. HSBC, Lloyds Banking Group, Prudential, Barclays)

Spółki brytyjskie są notowane z dyskontem nie tylko w stosunku do spółek z USA, ale także w porównaniu do spółek ze strefy euro i globalnego indeksu MSCI World (niższe wskaźniki finansowe np. Cena/Zysk na akcję). Spółki z indeksu FTSE 100 mają także średnio wyższą stopę dywidendy niż spółki z innych głównych indeksów giełdowych*. Wydaje się, że negatywne informacje są już w cenach (problemy związane z brexitem) i możliwe są lepsze wyniki FTSE 100 w stosunku do innych
indeksów krajów rozwiniętych.

Największe brytyjskie spółki dużą część przychodów (około 27%) generują na rynkach wschodzących. Gospodarki krajów zaliczanych do tego segmentu mogą rosnąć szybciej niż gospodarki krajów rozwiniętych, będzie to pośrednio wpierać indeks FTSE 100. */ dane z serwisu Bloomberg na dzień 13/04/2023

Więcej informacji w oddziałach banku oraz na stronie internetowej banku.

źródło: Bank Millennium