Bank Millennium uruchomił subskrypcje lokaty strukturyzowanej Potencjał Japonii IV.

Osiągnięcie zysku z lokaty uzależnione jest od wzrostu wartości indeksu Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002). Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu.
Obserwowane są tylko dwie wartości – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Inwestor ma 60% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji wartości indeksu ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna wysokość oprocentowania ograniczona jest do 29,99% w skali inwestycji.

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 150% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [2,4%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄT-
KOWA – 1) × 60%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 150% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 2,4% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 01 grudnia 2023 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 01 grudnia 2025 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji

Podstawowe parametry produktu:

 • Zapisy w terminie 03.11.2023 r. – 30.11.2023 r.
 • Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty 1,5 % w skali roku
 • Czas trwania lokaty 24 miesiące
 • Data rozpoczęcia lokaty 01.12.2023 r.
 • Data zakończenia lokaty 04.12.2025 r.
 • Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 2,4% – 29,99% w skali inwestycji
 • Ochrona kapitału 100% pod warunkiem utrzymania lokaty do dnia zakończenia lokaty
 • Minimalna kwota wpłaty 10 000 PLN
 • Kwota wpłaty musi stanowić wielokrotność tysiąca zł (np. 10 000 zł, 11 000 zł itd.

AKTUALNY KONTEKST INWESTYCYJNY

 • lokata Strukturyzowana Potencjał Japonii IV daje możliwość dywersyfikacji geograficznej portfela inwestycyjnego dla Klientów lokujących swoje środki w Europie i USA.
 • łagodna polityka pieniężna w Japonii oraz umiarkowana inflacja która jest pod kontrolą banku centralnego są argumentami przemawiającymi na korzyść japońskich spółek
 • słabnący waluta Japonii pomaga eksporterom być bardziej konkurencyjnym oraz wpływa pozytywnie na ich wyniki finansowe
 • trend do ograniczania ryzyka związanego z łańcuchem dostaw może spowodować przesunięcie części zamówień oraz nowych inwestycji do Japonii, która jest uważana za stabilnego partnera handlowego

Więcej informacji w oddziałach banku oraz na stronie internetowej banku.

źródło: Bank Millennium