Revolut udostępnia w Polsce usługę robo-doradztwa. Nowy produkt Robo-Advisor pozwala oszczędzić czas i inwestować w sposób automatyczny, w zgodzie z akceptowalnym poziomem ryzyka i założonym celem inwestycyjnym.

Robo-doradca to dla klientów Revolut możliwość inwestowania w zdywersyfikowane portfele aktywów bez konieczności aktywnego zarządzania. Usługa może przydać się osobom, które nie mają czasu na analizę i selekcję aktywów do portfela, lub brakuje im doświadczenia w tym zakresie.

Pierwszy krok to ustalenie przedziału ryzyka i celów inwestycyjnych. Do tego służy kilka pytań w aplikacji. Na podstawie odpowiedzi klienta, robo-doradca proponuje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. W chwili gdy klient przelewa środki do portfela, są one inwestowane na rynku a w dalszej kolejności monitorowane i zarządzane (automatyczne równoważenie portfela). Minimalna kwota inwestycji potrzebna do utworzenia portfela to 100 EUR. Robo-Advisor pobiera opłatę 0,75% w skali roku od wartości portfela (potrącana jest miesięcznie).

Klienci mogą ustawić także przelew cykliczny zasilający ich portfel inwestycyjny w usłudze Robo-Advisory. Takie podejście pozwala na regularne zwiększanie portfela o dodatkowe środki, w określonej kwocie, czasie i częstotliwości, wspiera klienta w realizacji inwestycyjnych postanowień i uśrednia ceny zakupu (zmniejsza wpływ zmienności cen na rynku).

Robo-Advisor automatycznie monitoruje i równoważy portfel w zależności od zmian na rynku (wyników osiąganych przez aktywa wchodzące w skład portfela), a także okresowo sprawdza czy preferencje klienta odnośnie ryzyka i docelowa alokacja aktywów w portfelu nie uległy zmianie.

“Cieszę się z europejskiej premiery Robo-Advisory. Powiększa ona stale rosnącą ofertę produktów inwestycyjnych Revolut. Mam świadomość, że wiele osób nie ma czasu na codzienne śledzenie trendów rynkowych, aktywne zarządzanie portfelem i analizowanie spółek. 53% ankietowanych przez nas w zeszłym roku klientów przyznało, że nie wie jak zacząć inwestować. Dzięki Robo-Advisory chcemy uczynić inwestowanie tańszym i bardziej dostępnym dla każdego” – powiedział Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA).

“Pracujemy obecnie nad tym, by jeszcze bardziej poszerzyć możliwości inwestowania w ramach Robo-Advisory i udostępnić naszym klientom kolejne innowacyjne produkty inwestycyjne” – dodał Juteika.

Revolut dodał niedawno do swojej oferty w krajach EOG możliwość handlu akcjami spółek europejskich, a także płatny plan Trading Pro – subskrypcję dla bardziej doświadczonych i wymagających inwestorów, która zapewnia niższe prowizje, wyższe limity transakcji, zaawansowaną analitykę oraz wersję desktopową (Terminal).

Revolut oferuje dostęp do handlu akcjami ponad 2200 spółek notowanych w USA, ponad 220 spółek notowanych w Europie i ponad 270 funduszy indeksowych (ETF) z poziomu aplikacji w telefonie.

Usługi inwestycyjne w krajach regionu EOG oferowane są przez Revolut Securities Europe UAB (“Revolut”), który jest firmą inwestycyjną autoryzowaną i regulowaną przez Bank Litwy. Tak jak w przypadku każdego typu produktów inwestycyjnych, istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Cena aktywów może zarówno wzrosnąć, jak i spaść. Revolut nie gwarantuje, że cele inwestycyjne klienta zostaną osiągnięte, ani że portfel inwestycyjny przyniesie zwrot z inwestycji. Na wartość inwestycji mogą mieć też wpływ bieżące kursy wymiany walut i ich zmiana w czasie. Obowiązuje cennik i regulamin usługi.

Usługa Robo-Advisory jest dostępna dla klientów w najnowszej wersji aplikacji Revolut.


Źródło: Revolut