19 grudnia 2007 roku dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki sondażu zleconego przez Instytutowi GfK Polonia. Badanie dotyczyło majątku Polaków. Z sondażu wynika, że aż 2 mln Polaków ocenia, że ma majątek wart więcej niż milion złotych. Należy jednak podkreślić, że znaczna część pytanych do swojego majątku, oprócz oszczędności gotówkowych, wliczyła wartość posiadanych nieruchomości – przede wszystkim mieszkań. Z drugiej jednak strony większość respondentów (75 %) stwierdziła, że o bogactwie stanowią głównie wysokie oszczędności, a nie mieszkania, działki czy samochody.

Przytoczmy odpowiedzi na dwa bardzo ciekawe pytania związane z ustaleniem poziomu, który wyznacza bogactwo:

Na pytanie: „Za osobę bogatą można uznać kogoś kto ma:” – odpowiedzi były następujące:

  • powyżej 1 miliona złotych – 34%
  • 500 tysięcy – 1 milion złotych – 24 %
  • 250 tysięcy – 500 tysięcy złotych – 19 %
  • poniżej 250 tysięcy złotych – pozostali

Na pytanie: „Ile trzeba zarabiać miesięcznie by być bogatym?” – odpowiedzi były następujace:

  • powyżej 15 tysięcy złotych – 40%
  • pomiędzy 10 a 14 tysięcy złotych – 19%
  • pomiędzy 5 a 9 tysięcy złotych – 27%
  • poniżej 5 tysięcy złotych – pozostali

W tekście redakcyjnym zacytowano wypowiedź Dr Krzysztof Jasiecki z Instytutu Socjologii i Filozofii PAN, który dwa lata temu prowadził badania dotyczące najbogatszych Polaków. „Wtedy mieliśmy w Polsce 60 tysięcy rodzin o aktywach przekraczających milion dolarów. Rodzin milionerów „złotowych” było wówczas kolejnych ok. 100 tys”. Jednocześnie zauważył, że w ostatnim czasie znacznej poprawie uległ standard życia w Polsce i zaznaczył, że dziś kwota miliona złotych nie jest już uważana za szokującą. Dr Jasiecki zapowiada, że w najbliższym czasie zamierza przeprowadzić szczegółowe badania tego zagadnienia. „Ale już teraz mogę stwierdzić, że milionerów mamy dziś w Polsce znacznie więcej niż dwa lata temu” – dodaje. Z analiz innych socjologów wynika, że oszczędnościami powyżej miliona złotych, dysponuje co najmniej 3 proc. dorosłych Polaków, zaś kolejne 8-9 proc dysponuje kwotą około pół miliona w gotówce.

Jednym z mierników bogactwa Polaków są wszelakie rankingi. Jeden z nich – lista 100 najzamożniejszych Polaków tygodnika „Wprost” pokazuje, że najbogatszy obecnie Polak Michał Sołowow dysponuje majątkiem wartym 6,6 mld zł. Majątek ostatniego na liście Bogdana Szewczyka, według tygodnika, szacowany jest na 220 mln. zł. Innymi danymi – dysponuje Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Eksperci tego Instytutu dokonali szacunku osób, które są potencjalnymi klientami private banking. Według ich badania, takich osób jest obecnie około 100 tysięcy. Na potrzeby badania założono, że przy proponowaniu klientom takich właśnie usług banki stosują najczęściej kryterium minimum pół miliona wolnych środków do zainwestowania. Instytut przewiduje, że w najbliższych latach private banking będzie się w Polsce rozwijać w bardzo szybkim tempie, nawet do 30 – 40 % rocznie.

Kolejnym miernikiem tego, czy społeczeństwo może odkładać pieniądze są dane dotyczące liczby osób, których dochody przekraczają trzeci, najwyższy próg podatkowy. Według danych Ministerstwa Finansów takich podatników było w 2006 roku ponad 266 tysięcy. Należy tu jednak zaznaczyć, że te dane nie obejmują przedsiębiorców, którzy płacą zryczałtowany podatek w wysokości 19%, a znaczna część tych ludzi to osoby bardzo majętne.

W Polsce nikt nie dysponuje szczegółowymi danymi dotyczącymi wielkości rynku Klientów Zamożnych. Prowadzone są badania i szacunki zarówno przez środowiska naukowe jak i bankowców. Przedstawiciele banków chcą oczywiście wiedzieć ilu mają do zdobycia klientów. Mimo, że szacunki dotyczące milionerów w Polsce bywają rozbieżne, to większość jest zgodna – w naszym kraju ich liczba sukcesywnie rośnie.

źródło: „Rzeczpospolita”, 19 grudnia 2007