18 kwietnia na Giełdzie Papierów Wartościowych wprowadzono do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o akcję spółki Dino Polska S.A.
Inwestorzy otrzymali dostęp do akcji 17 spółek (polskich i zagranicznych), łącznie 37 instrumentów bazowych.
Spółka należy do indeksu WIG20, skupiającego 20 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiego parkietu. Dino Polska S.A., założona w 1999 roku, jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Polsce. Posiadają ponad 900 placówek zlokalizowanych w całym kraju, głównie w małych i średnich miastach oraz na peryferiach dużych.
ING Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla ING Turbo są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe. Certyfikaty ING Turbo po raz pierwszy zostały wyemitowane przez ING na rynku holenderskim w 2008 r. Produkt został również udostępniony inwestorom we Francji, Niemczech oraz Polsce. Jest to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.
Więcej informacji o certyfikatach i ich budowie na stronie www.ingturbo.pl/akademia .

źródło:  ING Bank Śląski S.A.