Dom Inwestycyjny Xelion poinformował swoich klientów o tym, że zaprzestaje świadczenia usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych. To kolejny etap optymalizacji prowadzonej przez spółkę działalności maklerskiej.

Spółka nadal będzie prowadziła działalność skoncentrowaną na współpracy z klientami w zakresie instrumentów w usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, usłudze oferowania oraz  rozwijanej obecnie usłudze doradztwa inwestycyjnego. Dostępna będzie również wprowadzona w ostatnim czasie przez DI Xelion usługa prowadzenia rachunków pieniężnych.

Zmianą od 1 lipca 2019 r. będzie natomiast zaprzestanie samodzielnego świadczenia usługi w zakresie wykonywania zleceń maklerskich i prowadzenia rachunków maklerskich. W to miejsce docelowo oferta DI Xelion zostanie poszerzona o możliwość inwestowania nie tylko na warszawskim parkiecie, ale również na głównych rynkach zagranicznych z wykorzystaniem rachunku maklerskiego DM Pekao. Dostęp do tego rachunku maklerskiego będzie możliwy również z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i platformy inwestycyjnej eTrader Pekao.

„Celem wprowadzanych zmian jest  wzmacnianie pozycji DI Xelion, jako lidera rynku usług finansowych, zapewniającego Klientom kompleksową obsługę na najwyższym poziomie oraz dostęp do szerokiego portfela nowoczesnych produktów i usług inwestycyjnych.” – napisała spółka w komunikacie przesłanym do redakcji PRNews.pl.

To kolejna zmiana w ofercie DI Xelion. W marcu obsługę rachunków Xelion przejął Bank Pekao.

źródło: PRNews.pl