W Banku Millennium do 04 maja oferuje możliwość założenia nowej lokaty strukturyzowanej Złota Szansa V. Zysk z lokaty uzależniony jest od ceny złota. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny tego kruszcu. Obserwowane są tylko dwie wartości złota – na początku oraz na końcu inwestycji (po 2 latach). Inwestor ma 40% partycypacji we wzroście ceny złota, o ile w okresie inwestycji cena tego kruszcu ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 140% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 15,99% w skali inwestycji

Podstawowe informacje o lokacie:

  • Zapisy trwają z terminie: 06.04.2020 r. – 04.05.2020 r.
  • Oprocentowanie od momentu zapisudo rozpoczęcia lokaty: 0,5% w skali roku,
  • Czas trwania lokaty: 24 miesiące,
  • Data rozpoczęcia lokaty: 05.05.2020 r.
  • Data zakończenia lokaty: 05.05.2022 r.
  • Możliwe oprocentowanie w okresietrwania lokaty: 0% – 15,99% w skali inwestycji
  • Ochrona kapitału: 100%
  • Minimalna kwota wpłaty: 1000 PLN

Opłaty związane z zerwaniem lokaty:

  • Zerwanie lokatyw okresie subskrypcji: Brak odsetek oraz brak opłatmanipulacjnych
  • Zerwanie lokaty w okresie inwestycji: Brak odsetek oraz opłata manipulacyjna zgodna z tabelą załączoną do Warunków Lokaty Strukturyzowanej

Ryzyka związane z inwestycją:

Ryzykiem dla tej inwestycji jest spadek ceny złota w ciągu najbliższych 2 lat. Może tonastąpić, jeżeli na światowe giełdy akcji powróci hossa, co spowoduje spadekzainteresowania inwestorów rynkiem złota.Wzrost cen akcji może zdarzyć się wówczas, gdy świat szybko poradzi sobie z pandemią koronawirusa oraz pakiety stymulacyjne zaproponowane przez banki centralne największych gospodarek przyniosą spodziewane rezultaty w postaci zwiększenia akytwności przedsiębiorstw.Umocnienie dolara amerykańskieg o (z uwagi na różnicę w stopach procentowych między USA i strefą euro) może przełożyć się negatywnie na ceny wszystkich surowców, w tym złota.

Wiecej informacji oraz możliwość zakupu produktu w oddziałach Banku Millennium oraz na stronie internetowej banku.

źródło: Bank Millennium