W tegorocznej edycji konkursu Invest Cuffs, ING zostało nominowane w dwóch kategoriach: „Produkt inwestycyjny roku” oraz „Dom maklerski roku”.

Invest Cuffs to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego. Towarzyszy mu konkurs, którego celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce.

Kapituła konkursowa nominowała ING w dwóch kategoriach:

  • „Produkt inwestycyjny roku” – certyfikaty Turbo emitowane przez ING N.V.
  • „Dom maklerski roku” – Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego. 

Głosowanie potrwa do 4 kwietnia br. Więcej na: https://konkurs.investcuffs.pl

Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla certyfikatów są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe.

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego należy do jednego z największych biur maklerskich obsługujących klientów detalicznych. Na koniec 2020 roku prowadziło konta maklerskie dla ponad 130 tysięcy klientów.

źródło: ING Bank Śląski, Biuro Prasowe