Bank BNP Paribas rozszerzył zakres ubezpieczenia podróżnego, które oferuje klientom Wealth Management do karty Mastercard World Elite. Teraz polisa pokryje koszty leczenia i ewentualnej rezygnacji z podróży w razie zachorowania na COVID-19.

– Ze względu na długotrwałą pandemię koronawirusa postanowiliśmy rozszerzyć zakres ubezpieczenia, z którego korzystają nasi klienci i zapewnić dodatkową ochronę na wypadek choroby. Zmiana dotyczy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance medycznego, a także ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z podróży – mówi Małgorzata Węgorzewska, kierownik Zespołu Kredytów Wealth Management w BNP Paribas Bank Polska.

Zachorowanie na COVID-19 jest rozumiane jako nagłe zburzenie stanu zdrowia ubezpieczonego z występującymi objawami, spowodowane zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ubezpieczonego i wymaga niezbędnego, bezzwłocznego leczenia. Zachorowanie na COVID-19 jest uwzględniane w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance medycznego.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z podróży obejmuje zachorowanie na COVID-19 zarówno ubezpieczonego, jak i współubezpieczonego. Koszty te będą pokryte ubezpieczeniem, jeżeli w wyniku tej choroby ubezpieczony lub współubezpieczony nie może odbyć zaplanowanej podróży ze względów medycznych. Zachorowanie na COVID-19 oraz przymusowa kwarantanna ubezpieczonego lub współubezpieczonego zostały wykreślone z listy generalnych wyłączeń odpowiedzialności dotyczących zdarzeń ubezpieczeniowych spowodowanych przez epidemię przy tym rodzaju ubezpieczenia.

Nie zmieniają się żadne inne świadczenia przewidziane z tytułu ubezpieczenia podróżnego, oferowanego przez Wealth Management w BNP Paribas Bank Polska, z kartą kredytową Mastercard World Elite.

źródło: BNP Paribas