Bank Millennium wygrał w kategorii Best Performance Poland tegorocznej edycji SRP European Awards 2021 – najbardziej prestiżowego konkursu dla branży produktów strukturyzowanych, organizowanego przez serwis SRP Structured Retail Products.

– Niezmiernie cieszy nas wygrana właśnie w kategorii Best Performance. Jest ona dla nas szczególnie istotna gdyż uwzględnia wyniki na podstawie ściśle określonej metodologii i danych za wszystkie produkty strukturyzowane wraz z m.in. pełnymi danymi dotyczącymi sprzedaży. Wyróżnienie jest rezultatem doskonałej współpracy zespołu przygotowującego propozycje inwestycji oraz zespołów zajmujących się produktami dla klientów detalicznych i siecią sprzedaży, którym bardzo chciałbym podziękować za tworzenie najlepszej na rynku oferty – powiedział Marcin Serafin, Kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium.

Autorami i organizatorami rankingu są twórcy portalu StructuredRetailProducts.com (SRP), wiodącego serwisu internetowego dla emitentów i dystrybutorów produktów strukturyzowanych oraz dla inwestorów.

To już trzecia nagroda w konkursie SRP dla Banku Millennium. W 2014 i 2015 roku bank zwyciężył w kategorii Best Distributor in Poland.

Produkty strukturyzowane należą do najnowocześniejszych produktów bankowych dostępnych na polskim rynku finansowym. Stanowią przykład efektywnego połączenia cech klasycznej lokaty bankowej z cechami inwestycji w różnorodne instrumenty finansowe. Umożliwiają inwestowanie we wszelkich branżach i zakątkach świata – na rynkach akcji, obligacji, surowcowych, towarowych oraz funduszy inwestycyjnych. Zapewniają dostęp do instrumentów, rynków i strategii inwestycyjnych, dotychczas niedostępnych dla wielu inwestorów, zwłaszcza dla klientów indywidualnych. Bogata i różnorodna oferta produktów strukturyzowanych Banku Millennium cechuje się z góry zdefiniowanym poziomem gwarancji kapitału oraz znaną formułą wypłaty zależną w momencie wygaśnięcia, od wartości aktywów bazowych.

Warunki dostępu do danego produktu strukturyzowanego są formułowane odrębnie dla każdego z nich. Informacje te wraz z opisami ryzyka związanego z danym produktem znajdują się w prezentacji danego produktu oraz stosownych dokumentach emisyjnych lub warunkach, które są udostępniane w Centrach Finansowych Banku Millennium.

Źródło: Bank Millennium