ING Bank Śląski już po raz piąty został uznany za Najlepszy Bank w Polsce w międzynarodowym konkursie Awards for Excellence. Nagrodę przyznał globalny magazyn finansowy Euromoney.

W tegorocznej edycji konkursu Awards for Excellence, ING Bank Śląski utrzymał pozycję „Best Bank in Poland”. Jury doceniło efektywność modelu biznesowego banku, innowacyjne rozwiązania udostępniane klientom, wzrost w obszarze zrównoważonego finansowania, a także zaangażowanie banku w pomoc dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

– Mimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię i koncentrowaliśmy się na potrzebach klientów. Otrzymanie tej nagrody jest potwierdzeniem, że robimy to w sposób właściwy. Jest mi bardzo miło, że nasza aktywność została doceniona przez jury tak prestiżowego konkursu. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, wspieramy transformację środowiskową, reagujemy na to, co dzieje się wokół nas. To tylko niektóre składowe, które zdecydowały o tym, że tytuł Best Bank in Poland po raz kolejny trafia właśnie do nas – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Zdaniem jury utrzymanie tej pozycji było możliwe m.in. dzięki najwyższej w sektorze rentowności i najnowocześniejszym rozwiązaniom cyfrowym. W 2021 r. zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 13,6% w porównaniu z 7,6% przed rokiem, a wskaźnik koszty/przychody obniżył się do 43,0% z 44,3%. Jury zwróciło też uwagę na dalszy wzrost bazy klientów. Na koniec 2021 r. liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej bank osiągnął poziom 503 tys. firm. Użytkownicy bankowości mobilnej Moje ING zyskali kolejne funkcjonalności, w tym także z kategorii beyond banking. Kapituła konkursu zwróciła uwagę na imponującą skalę pomocy, jaką bank przekazał ofiarom wojny w Ukrainie, wspólnie z Fundacją ING Dzieciom. Od lutego do czerwca 2022 r. zebrano wpłaty w kwocie 5.381.480,29 zł, a bank podwoił tę wartość, w wyniku czego łączna kwota zbiórki wyniosła aż 10.766.897,30 zł. Ponadto, w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle schronienie znalazły dzieci z domu dziecka w Zaporożu. Na utrzymanie tytułu Najlepszego Banku w Polsce wpływ miało także rosnące zaangażowanie banku w finansowanie transakcji wspierających transformację środowiskową i proekologicznych inwestycji.

Grupa ING została uznana również za najlepszy bank w kategorii: CEE’s Best Bank for sustainable finance. W 2021 r. przeprowadziła 317 transakcji zrównoważonego finansowania na całym świecie, co miało również swoje odzwierciedlenie w wysokiej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród istotnych transakcji w tym regionie, jury wymieniło m.in. zaangażowanie ING Banku Śląskiego w emisję 7-letnich zielonych obligacji PKN Orlen o wartości 500 mln euro.

Wyróżnienia Euromoney Awards for Excellence to prestiżowe nagrody w branży bankowej. Od 1992 roku są przyznawane przez redakcję magazynu Euromoney za wybitne osiągnięcia w bankowości. Nagrody otrzymują instytucje finansowe, które wyróżniają się innowacyjnością, są liderami w swojej działalności i charakteryzują się najwyższym tempem rozwoju na danym rynku. Oceny dokonywane są na podstawie analizy obiektywnych wskaźników, tj. rentowność, wzrost i efektywność, ale także elementów subiektywnych. Nagrody trafiają do banków, które rozwijają się najszybciej, są liderami w konkretnych obszarach swojej działalności oraz wyróżniają się innowacyjnością i stabilnością.

Źródło: ING