W dniach od 3-29 listopada 2023r. trwa subskrypcja Lokaty Strukturyzowanej WZROST/SPADEK EURPLN 6M XII

Lokata Strukturyzowana WZROST/SPADEK EURPLN 6M VI („Lokata”) oparta jest o Kurs EURPLN.

Lokata trwa 6 miesięcy Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. Na wysokość Odsetek składa się wysokości Odsetek za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokości 1,5% w skali roku oraz premia odsetkowa (Kupon). Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 5% w skali roku.
Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału, o ile nie nastąpi zerwanie Lokaty przed datą zapadalności, tj. przed Dniem Rozliczenia Lokaty.
Lokata powinna być zakładana przez Klientów, którzy mają zamiar zatrzymać ją do Dnia Rozliczenia, nie mniej możliwe jest zerwanie Lokaty w każdym momencie, przy czym z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank naliczy opłatę (maksymalnie 5%), a dodatkowo oznacza to utratę przez Klienta praw do odsetek.
Szczegółowe informacje dotyczące Lokaty dostępne są na stronie internetowej dotyczącej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/wzrost-spadek-eurpln-6m
Obsługa prowadzona jest przez Oddziały Banku BNP Paribas oraz Centra Bankowości Prywatnej.

źródło: BNP Paribas Bank Polska