Citi Handlowy deklaruje, że osiągnie neutralność klimatyczną we własnej działalności do 2030 roku. Bank planuje całkowite przejście na odnawialne źródła energii i dostosowanie do nowych wymogów ekologicznych siedziby przy ul. Senatorskiej. To pozwoli Citi Handlowy osiągnąć cel zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku.

W 2007 roku Citi Handlowy, jako pierwszy bank w Polsce, rozpoczął program zarządzania swoim wpływem na środowisko. W zeszłym roku osiągnął założony w strategii na 2024 rok cel redukcji własnego śladu węglowego o 50 procent (względem 2019 roku) i zużycia energii o 40 procent (względem 2012 roku).

Teraz rozszerza cele z zakresu zeroemisyjnej działalności. Do 2030 roku Citi Handlowy chce osiągnąć neutralność klimatyczną (w zakresie 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol) dzięki korzystaniu w 100 procentach z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków.

Cel, który sobie stawiamy jest ambitny, ale postrzegamy go jako najważniejszą inwestycję we wspólną przyszłość. Realizacja takiego zobowiązania znacząco wpłynie na ograniczenie naszego śladu środowiskowego. To silna motywacja do tego, by realizować jak najwięcej inicjatyw na rzecz transformacji naszej działalności na niskoemisyjną, mówi Elżbieta Czetwertyńska, prezes Citi Handlowy.

W przyszłym roku zakończy się również przebudowa głównej siedziby banku przy ul. Senatorskiej. Dzięki modernizacji odbudowana po wojnie historyczna siedziba ratusza Warszawy podwyższy ocenę certyfikacji BREEAM. Funkcje inteligentnego budynku pozwolą na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Nowa Senatorska to biuro przyszłości, które wprowadzi nowy model pracy do naszej organizacji. Zależy nam, aby w pełni wykorzystać tę przestrzeń – przy możliwie najniższym zapotrzebowaniu energetycznym. Będzie to osiągalne m.in. dzięki dynamicznemu oświetleniu wewnętrznemu, wydajnym systemom wentylacji i redukcji zużycia wody oraz odzyskiwania wody deszczowej. Będziemy korzystać z własnych źródeł odnawialnej energii – jednym z takich ekologicznych kroków będzie zainstalowanie paneli fotowoltaicznych – mówi Katarzyna Majewska, członek zarządu Citi Handlowy odpowiedzialna za Sektor Operacji i Technologii.

Cele Citi Handlowy w zakresie ESG wpisują się w globalny cel grupy Citi osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. Troska o środowisko i zrównoważony rozwój są częścią strategii Citi Handlowy na lata 2022-24 i jednym z trzech głównych priorytetów dla banku.

Bank aktywnie angażuje pracowników w procesy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Organizuje spotkania z ekspertami z dziedziny ESG i warsztaty na temat wpływu zmian klimatycznych. Pracownicy biorą udział w zajęciach ecodriving, warsztatach na temat nawyków „zero waste” , na temat śladu węglowego oraz sposobu redukcji i ponownego wykorzystania odpadów. Co roku bank uczestniczy w godzinie dla Ziemi WWF i Światowym Dniu Ziemi. W ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności wolontariusze banku sprzątali brzegi Wisły w Warszawie i jeziora Ukiel w Olsztynie.

źródło: Bank Handlowy w Warszawie SA