Bank Pekao S.A. został uhonorowany prestiżowym tytułem „Bank of The Year in Poland” przyznawanym przez jeden z najważniejszych tytułów branży finansowej – miesięcznik The Banker należący do grupy The Financial Times. Międzynarodowe grono ekspertów doceniło strategiczne podejście banku do prowadzenia działalności, a także rozwiązania wprowadzane w zakresie cyfryzacji, takie jak m.in. Omnibank CRM.

Dzięki przemyślanym i odpowiedzialnym decyzjom Bank Pekao S.A. dobrze poradził sobie podczas turbulentnych lat naznaczonych m.in. pandemią, inflacją czy konfliktem zbrojnym w sąsiednim kraju. Wspierając swoich klientów – zarówno detalicznych, jak i firmowych, jednocześnie dbał o ciągły rozwój w zakresie wykorzystywanej technologii, innowacji oraz szeroko rozumianego ESG. To wszystko przyczyniło się do uzyskania tytułu „Bank of The Year 2023 in Poland”, przyznawanego przez miesięcznik The Banker.

– Ostatnie 12 miesięcy upłynęło pod znakiem dużej zmienności oraz wyzwań, które dotknęły gospodarkę i sektor bankowy, m.in. w związku z wojną na Ukrainie, inflacją i wysokimi stopami procentowymi. W takich czasach kluczowego znaczenia nabiera umiejętność szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków. Dla Banku Pekao priorytetem było utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa – powierzonych depozytów, silnej pozycji kapitałowej oraz odpowiedniej płynności, co finalnie przyczyniło się do zdobycia miana najbardziej odpornego banku w testach warunków skrajnych EBA – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. Jednocześnie w tym trudnym czasie skupiliśmy się na wspieraniu naszych klientów poprzez modernizację procesów i oferty produktowej, w szczególności poprzez rozbudowę funkcjonalności bankowości mobilnej PeoPay. Nasz bank po raz kolejny udowodnił swoją kluczową rolę na krajowym rynku, osiągając znaczny wzrost oraz utrzymując konkurencyjną pozycję. Było to możliwe dzięki skupieniu na czterech głównych filarach naszej strategii: Kliencie, Wzroście, Efektywności i Odpowiedzialności – dodaje.

– Gratulacje dla Banku Pekao S.A. za uzyskanie krajowego tytułu Bank of the Year – mówi Joy Macknight, redaktor naczelna The Banker. – Jurorzy byli pod wrażeniem zdolności banku do szybkiej adaptacji, utrzymania silnych fundamentów oraz wsparcia klientów w pełnym wyzwań okresie, operując na wysoko konkurencyjnym rynku. Dodatkowo bank wykorzystuje przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, zaawansowaną analitykę i rozwiązania chmurowe w celu poprawienia jakości obsługi klienta – dodaje.

Bank Pekao S.A. jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju, obsługując ponad 6,6 mln klientów. Jest liderem w obsłudze korporacji w Polsce, posiada także wiodącą pozycję w segmencie private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Najlepszy na rynku bilans, niskie koszty ryzyka oraz silne wskaźniki kapitałowe i odporność na warunki makroekonomiczne dały Pekao tytuł najbardziej odpornego banku w Europie w testach warunków skrajnych EBA.

Bank sukcesywnie realizuje swoją strategię, między innymi w zakresie wykorzystania zaawansowanej analityki danych oraz nowoczesnych narzędzi wspierających sprzedaż w celu personalizacji oferty oraz poprawy jakości obsługi. Przykładem takiego rozwiązania jest Omnibank CRM, który w ciągu ułamków sekund reaguje na nowe informacje, prezentując spersonalizowane komunikaty w aplikacji PeoPay oraz serwisie transakcyjnym Pekao24. A to wszystko z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych na świecie narzędzi analitycznych osadzonych w chmurze publicznej. Bank zapowiada kontynuację swojego rozwoju w zakresie nowych technologii.

– Nadchodzący rok jest ostatnim okresem realizacji naszej strategii „Odpowiedzialny bank. Nowoczesne bankowanie”, dlatego koncentrujemy się na bieżących projektach strategicznych z zakresu transformacji cyfrowej oraz poprawy jakości obsługi we wszystkich segmentach biznesowych. Zauważamy także rosnącą rolę AI w gospodarce i nowe możliwości, jakie stwarza w bankowości, a które chcemy wykorzystać. W nadchodzącym roku będziemy pracować nad nową strategią, która będzie odpowiadać panującym trendom – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

„Bank of The Year” to konkurs prestiżowego miesięcznika The Banker, wydawanego od 1926 roku przez The Financial Times Group. Magazyn jest kluczowym źródłem wiedzy na temat międzynarodowego sektora bankowego, w tym danych i analiz rynkowych. Instytucje biorące udział w konkursie oceniano m.in. pod kątem zdolności do osiągania dobrych, powtarzalnych wyników finansowych przy jednoczesnym podejmowaniu wyzwań oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Źródło: Bank Pekao