Wystartowało „Doradców Finansowych portret własny” – pierwsze ogólnopolskie badanie internetowe doradców finansowych, którego organizatorami są EFPA Polska oraz VIG / C-QUADRAT TFI. Partnerem merytorycznym jest Uczelnia Łazarskiego.

Jest to pierwsze w Polsce badanie kierowne do szerokiego grona doradców finansowych, które ma przyczynić się do lepszego zrozumienia roli doradców w Polsce oraz przyszłości krajowego rynku usług finansowych. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na XV Kongresie EFPA Polska w październiku br.

Jaki jest cel badania?

Badanie skupia się na zrozumieniu kim są doradcy finansowi, co jest dla nich istotne i jak postrzegają swoją rolę w pracy z klientami. Szuka odpowiedzi na pytanie o przyszłość rynku usług finansowych, w tym doradztwa finansowego, z perspektywy osób, które na co dzień znajdują się w samym centrum branży. Dotychczasowe badania obejmowały tylko certyfikowanych doradców. Celem badania jest analiza i przedstawienie aktualnego portretu wszystkich doradców finansowych, w tym Certyfikowanych Doradców EFPA Polska.

Jak wziąć udział w badaniu?

Do udziału w badaniu zapraszani są wszyscy doradcy finansowi, którzy na co dzień pracują z klientami przy inwestycjach. Respondenci powinni odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu, do którego link publikują EFPA Polska oraz VIG/C-QUADRAT TFI. Dodatkowo, dla Certyfikowanych Doradców EFPA udział w badaniu oznacza uzyskanie 1 punktu w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego w roku 2024. Badanie trwa do 10 czerwca 2024r.

Cytując Komisarz ds. Rynków Finansowych UE, Mairead McGuinness: „Przed doradcami finansowymi – tak często strażnikami wrót do sektora usług finansowych – stoi szansa umożliwienia inwestorom indywidualnym wykorzystania w pełni rynku kapitałowego w Europie.” „To wielkie i odpowiedzialne zadanie dla doradców finansowych w Polsce. W naszym badaniu chcemy tą ważną społeczność zaprezentować i wskazać na jej kluczową, systemową rolę dla rozwoju gospodarczego Polski. Tak postrzegamy swoją rolę w 15. roku działalności.” – powiedziała Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska.

„Doradcy Finansowi w Polsce to grupa o dużym wpływie na decyzje inwestycyjne Polaków. Mimo to, jest to grupa znana dotąd tylko fragmentarycznie. Nasze badanie to oddanie im głosu, zapytanie o to jak im się pracuje, jakie mają oczekiwania, jak patrzą na zmieniający się świat. To pozwoli lepiej zrozumieć z czym się mierzą w codziennej pracy i w jaki sposób, jako branża TFI, możemy lepiej dostosować ofertę do ich potrzeb” – powiedział Michał Szymański, Prezes VIG / C-QUADRAT TFI

Jesteśmy przekonani, że wyniki tego badania dostarczą wartościowych informacji na temat funkcjonowania doradców finansowych w Polsce, ich wyzwań oraz oczekiwań. Naszym celem jest wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego w sektorze finansowym, a takie inicjatywy jak ta są kluczowe dla zrozumienia i kształtowania przyszłości rynku usług finansowych. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do lepszego zrozumienia roli doradców finansowych i wspierać ich w codziennej pracy.” – mówi Karol Strzała, Wicedyrektor Programu Finanse i Rachunkowość na Uczelni Łazarskiego.

Link do formularza badania: https://tinyurl.com/BDF2024p

Źrodło: EFPA Polska oraz VIG / C-QUADRAT TFI.