„Hight net worth individuals – the clients of private banking”– Grzegorz Grześkiewicz, Tomasz Koźliński – nowy artykuł (jęz. angielski). Kopia wystąpienia z Międzynarodowej Konferencji Studentów – Doktorantów, Brno University of Technology, 2004. Autorzy artykułu są studentami studiów doktoranckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.