s_zaorski.jpg

Osobisty doradca wspiera Klienta tam, gdzie tego wsparcia potrzebuje, wykraczając często poza obszar usług finansowych.

Na pytania odpowiada Sebastian Rheindorf Zaorski, Dyrektor Departamentu Bankowosci Prywatnej w Banku Pekao SA

IPO: Co prawda idea bankowości prywatnej cieszy się w naszym kraju szczególnym powodzeniem, to jednak wiedza na temat faktycznych produktów i usług dostępnych w jej ramach wydaje się wciąż niewystarczająca. Na temat wielu form inwestycji wciąż bowiem wiadomo nie wiele. Proszę powiedzieć czym są np. produkty strukturyzowane?

Produkty strukturyzowane bazują na różnych indeksach, surowcach, opcjach w rozlicznych układach i konfiguracjach. Jednym z takich produktów jest oferowana przez nas lokata strukturyzowana. Jest to bezpieczny produkt, łączący w sobie cechy lokaty bankowej i inwestycji na różnych rynkach finansowych. Taka konstrukcja instrumentu finansowego pozwala osiągnąć potencjalnie wyższe zyski przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa depozytu bankowego

Dodatkowo uwzględniając zaawansowane potrzeby względem alternatywnych form inwestowania możemy zaproponować zaawansowane transakcje i produkty skarbowe. Wśród tych niestandardowych rozwiązań wymienić m.in. można strategie opcyjnie, transakcje walutowe, transakcje stopy procentowej, a także dopasowanie zmiennych i konstrukcji lokaty strukturyzowanej uwzględniając indywidualne wymagania.

IPO: Usługi o charakterze bankowości prywatnej to oferta dla tzw. top-klientów. Jakimi inwestycjami najczęściej zainteresowane są takie osoby?

Nasza oferta oparta jest na filozofii kompleksowego zarządzania aktywami klienta. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie dopasowując rodzaj oferowanych produktów w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb, dostosowując je pod względem preferowanej skłonności do ryzyka, planów, strategii inwestycyjnej.

Efektywne zarządzanie aktywami umożliwiają różnorodne produkty, których skład dobiera osobisty doradca w porozumieniu z klientem. Do tych usług należą m.in. Private Portfolio (powierzana środki lokowane w instrumenty finansowe dostępne na rynku kapitałowym na podstawie uzgodnionej strategii inwestycyjnej), i usługi rynku kapitałowego.

Ponadto oferujemy bogaty pakiet usług dodatkowych, szczególnie dla posiadaczy najbardziej prestiżowych kart kredytowych World Signia i Visa Platinum. Dla tych osób stworzone zostały również Programy Partnerskie – Private Club oferujący zniżki i specjalne przywileje w punktach handlowo usługowych na terenie całej Polski i Private Consulting – pierwsza tego typu usługa na polskim rynku bankowości prywatnej, która zapewnia preferencyjne warunki obsługi w prawie 60 firmach: doradztwa prawnego i podatkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i obrocie sztuką. W zależności od potrzeb klientów dostępne są też różnego rodzaju kredyty i pożyczki oferowane na preferencyjnych warunkach..

IPO: Czy klienci korzystający z usług typu private banking to osoby wystarczające obeznane z rynkami inwestycyjnymi? Czy częściej zdają się na opinie doradców, czy też wolą ryzykować samodzielnie?

Grupa naszych Klientów jest zróżnicowana. Z jednej strony naszymi Klientami są osoby, które studiowały na najlepszych światowych uczelniach, władają biegle kilkoma językami i korzystają z produktów finansowych, które często nie są dostępne na polskim rynku. Z drugiej strony wśród Klientów mamy również osoby, które z dnia na dzień stały się milionerami dzięki sprzedaży gruntów czy wygranej na loterii.

To stanowi dla nas nie lada wyzwanie – musimy dostosować się do jednostkowej sytuacji każdego Klienta. Oferta Private Banking Banku Pekao SA opiera się na każdorazowym dostosowaniu oferty Banku do potrzeb Klienta. Jest to możliwe właśnie dzięki specjalnie dedykowanemu, osobistemu doradcy, którego wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm gwarantują obsługę na najwyższym poziomie.

Dzięki osobistemu doradcy, nasz Klient ma pewność, że w każdym przypadku zostanie potraktowany indywidualnie. Ponadto do dyspozycji doradcy pozostaje grupa ekspertów wspierających swą wiedzą i doświadczeniem zdobytym w różnych instytucjach wchodzących w skład Grupy Pekao SA. Osoba, która doradza najbogatszym Klientom musi posiadać ogromną wiedzę nt. rynków i produktów finansowych.

Dlatego też doradcy są na bieżąco szkoleni, a także mają do pomocy szereg narzędzi – stały dostęp do danych o giełdach o rynkach finansowych, pomoc ekspertów, wreszcie codzienny serwis informacyjny – skrót informacji politycznych i gospodarczych, które mogą wpłynąć na rynek finansowy. Poza merytorycznymi aspektami nie mniej ważna jest umiejętność zbudowania z Klientem bliskich relacji – nie tylko na gruncie biznesowym, ale i osobistym. Doradca musi być partnerem wszelkich rozmów z klientami, w pewnym stopniu stać się wręcz przyjacielem rodziny klienta.

Osobisty doradca wspiera Klienta tam, gdzie tego wsparcia potrzebuje, wykraczając często poza obszar usług finansowych, np. pomaga w wyborze idealnej nieruchomości lub najlepszej szkoły dla dzieci i sfinansowaniu nauki. Co więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba, osobisty doradca wspólnie z kolegami odpowiedzialnymi za usługi dla korporacji pomoże stworzyć najlepsze rozwiązania dla osób, które potrzebują profesjonalnego wsparcia przy prowadzeniu swojego biznesu czy przy zarządzaniu dużymi firmami.

IPO: Co takiego polecacie inwestorom szczególnie odważnym?

Wśród produktów dla tego rodzaju inwestorów wyróżnić możemy gamę kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych Pioneer umożliwiających dywersyfikację inwestycji pod względem ryzyka, waluty, a także rynków geograficznych.

Dla najbardziej wymagających Klientów możemy zaproponować Private Portfolio – specjalistyczną usługę finansową polegająca na zarządzaniu na zlecenie przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. portfelem papierów wartościowych przygotowanym indywidualnie dla każdego Klienta.

Klienci Private Banking Banku Pekao SA mają możliwość zakupienia również jednostek funduszy TFI spoza Grupy Pekao (ponad 50 różnych funduszy). Dostęp do tej usługi zapewnia Doradca Private Banking wspierany przez doświadczonych specjalistów z domu maklerskiego.
Autor: Łukasz Androsiuk, IPO.pl