Rozwój sztucznej inteligencji, nowelizacja nieaktualnych ram prawnych, otwarcie na zmiany technologiczne i walka o podniesienie standardów ochrony środków finansowych to tylko niektóre z zagadnień, z którymi na co dzień boryka się branża płatności internetowych, online bankingu czy e-commerce. Jaką formę przybiorą te kwestie w nadchodzącym roku 2019?

Banki otworzą się na FinTech

W czerwcu ubiegłego roku branża finansowa żyła wdrożeniem zapisów wynikających z unijnej dyrektywy PSD2 oraz udostępnianiem przez banki rachunków płatniczych klientów za pomocą API i pokrewnych interfejsów TTP. Skutkiem tego działania w 2019 roku będzie dalsze otwarcie się instytucji finansowych na możliwości tworzenia nowych rodzajów biznesów opierających się na synergii między zasobami pieniężnymi a nową technologią.

Walka z tsunami

Wzrost zainteresowania RegTech, czyli technologiami regulacyjnym, jest pokłosiem gwałtownie rosnących kosztów po stronie instytucji finansowych związanych z pokryzysowym zjawiskiem tzw. tsunami regulacyjnego. Potencjał narzędzi służących zwiększeniu efektywności banków i instytucji finansowych, gromadzeniu i analizie danych wynikających z nowych regulacji prawnych oraz automatyzacji procesów analitycznych i machine learning będzie stopniowo wzrastał w ciągu najbliższych miesięcy nowego roku.

Odciski palców w świecie finansów

Biometria, czyli technika dokonywania pomiarów na istotach żywych, nie jest nowością, również w branży finansowej. Jednak jej pełen potencjał, poza obszarem e-commerce, nie jest w pełni wykorzystywany. W nadchodzących miesiącach banki i instytucje finansowe deklarują rozszerzenie prac nad możliwościami wykorzystania nowych sposobów identyfikacji i weryfikacji użytkowników m.in. poprzez wprowadzenie spójnej bazy wzorców biometrycznych czy zaimplementowaniem rozwiązań wideogłosowych.

Siri, zapłać moje rachunki!

Według danych dostarczanych przez BI Intelligence dynamika wzrostu płatności głosowych, przede wszystkim za pomocą Amazon, Google oraz PayPal, na rynku amerykańskim wynosi ponad 30% rocznie. W Polsce wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży finansowej nie jest tak wysokie, jednak rosnące zapotrzebowanie użytkowników na wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w obszarze płatności staje się motorem napędowym do wprowadzania tego typu rozwiązań w sferze online bankingu i e-commerce. 2019 rok przyniesie potrzebę stworzenia wizualnych interfejsów oraz systemów zapewniających bezpieczeństwo przepływu danych przy wykorzystaniu płatności głosowych.

Sztuczna inteligencja pod rękę z FinTech’em

Najbliższe dwanaście miesięcy stworzy podwaliny do dalszej eksploatacji wykorzystania technologii AI w świecie online bankingu, finansów i e-commerce. Tworzenie systemów zapobiegających oszustwom, usprawnienie procesów onboardingu, badanie ryzyka i liczenie zdolności finansowej to tylko niektóre z kwestii, które mają szanse na usprawnienie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

AI, płatności głosowe, wykorzystanie biometrii oraz dynamiczny rozwój startupów i przedsiębiorstw z sektora FinTech to niewątpliwie kierunki, które branża finansowa obierze w nadchodzącym roku. Otwieranie się na nowe technologie i wdrażanie procesów zapewniających większe bezpieczeństwo danych stanie się swego rodzaju wymogiem dla dalszego funkcjonowania online bankingu, szeroko rozumianych finansów, FinTech’u i branży e-commerce.

Autor: Karol Zieliński, Polskie ePłatności Online