Bank Citi Handlowy poinformował klientów o zmianach w regulaminach, które chce wprowadzić od 14 września oraz o podniesieniu limitów zwalniających z opłaty za konta premium.

Zmiany w regulaminach wynikają głównie z konieczności dostosowania dokumentów do ustawy o usługach płatniczych.

Bank planuje jednak podnieść limity zwalniające z opłaty za prowadzenie konta Citigold. Obecnie, by uniknąć opłaty za konto należy zapewnić średnie saldo na wszystkich rachunkach w wysokości 300 tys. Od września limit ten zostanie podniesiony do 400 tys.

Podobne zmiany zajdą w rachunku Citigold Private Client. Obecnie zwolnienie z opłaty następuje w momencie, gdy średnie saldo klienta wynosi 3 mln zł. Po zmianach limit ten zostanie podniesiony do 4 mln zł. Nie zmienią się natomiast opłaty – prowadzenie rachunku przy niespełnieniu warunków zwalniających będzie kosztowało 300 zł.

źródło: Bank Citi Handlowy