Bank Millennium uruchomił subskrypcję nowego produktu strukturyzowanego – Potencjał Srebra II.

PODSTAWOWE PARAMETRY:
– Zapisy trwają z terminie: 01.07.2020 r. – 03.08.2020 r.
– Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 0,01% w skali roku
– Czas trwania lokaty: 36 miesięcy
– Data rozpoczęcia lokaty: 04.08.2020 r.
– Datazakończenia lokaty: 04.08.2023 r.
– Możliwe oprocentowanie w okresietrwania lokaty: 0% – 20,99% w skali inwestycji.
– Ochrona kapitału: 100%.
-Minimalna kwota wpłaty: 1000 PLN.

JAK WYLICZANY JEST ZYSK ZA CAŁY OKRES INWESTYCJI ?
Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości akcji ETF-u iShares Silver Trust. ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, którego akcje mają na celu odzwierciedlanie cen pewnych aktywów. iShares Silver Trust to największy na świecie ETF odzwierciedlający cenę srebra. ETF ten jest zarządzany przez Black Rock – największy na świecie fundusz inwestycyjny. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny akcji tego funduszu (a tym samym na wzrost ceny srebra). Obserwowane są tylko dwie wartości akcji – na początku oraz na końcu inwestycji (po trzech latach). Inwestor ma 30% partycypacji we wzroście ceny akcji, o ile w okresie inwestycji ich cena ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 170% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 20,99% w skali inwestycji. Szczegółowe zasady znajdują się w dokumentach informacyjnych.

JAKIE OPŁATY ZWIĄZANE SĄ Z ZERWANIEM LOKATY?
Zerwanie lokaty w okresie subskrypcji: Brak odsetek oraz brak opłat manipulacjnych.
Zerwanie lokaty w okresie inwestycji: Brak odsetek oraz opłata manipulacyjna zgodna z tabelą określoną w dokumentach informacyjnych (w wysokości od: 0,5% do 4%).

Więcej informacji w placówkach Banku Millennium oraz na stronie internetowej banku.

Źródło: Bank Millennium.