Z najnowszego badania opinii przeprowadzonego na zlecenie ING wynika, że Polacy otwierają się na inwestycje i nowoczesne rozwiązania technologiczne w tym obszarze. Co 5 osoba zaczęła inwestować. Kolejne 46% rozważało inwestowanie, ale jeszcze nie podjęło tej decyzji*.

Obserwujemy zmiany zachowań konsumenckich w zarządzaniu budżetem i oszczędnościami. Jak wynika z naszego badania blisko połowa badanych jest przekonana, że chcąc obecnie pomnażać oszczędności – trzeba je inwestować. Przekonanie to jest szczególnie silne wśród respondentów, którzy już inwestują – 75%, wśród regularnie oszczędzających – 62%, a otwartych na inwestycje aż 42%  – podkreśla Daniel Szewieczek, Dyrektor Banku odpowiedzialny za oszczędności i inwestycje w ING Banku Śląskim.

Polacy otwierając się na inwestycje jednocześnie wskazują swoje obawy i wyobrażenia, które sprawiają im nadal trudność. Aż 60% wskazuje, że aby korzystać z inwestycji trzeba mieć dużą wiedzę do samodzielnego podejmowania decyzji. Połowa Polaków otwartych na inwestycje twierdzi, że jest to czasochłonne i jedynie ¼ z nich uważa, że można inwestować już niewielkie kwoty.

Technologia w procesie inwestowania jest pozytywnie oceniana przez ponad 40% badanych – uważają, że ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i może stanowić alternatywę dla porad eksperta. Nowoczesne narzędzia inwestycyjne takie jak Investo, stanowią więc odpowiedź na deficyt wiedzy i potrzebę wsparcia klientów w nowej kategorii. Tym samym widoczna, na tle populacji, otwartość inwestycyjna młodych ludzi wynika z świadomości funkcjonowania na rynku rozwiązań technologicznych, które mogą być pomocne przy inwestowaniu, przekonania, że inwestować można już niewielkie kwoty, a także otwartości na ryzyko – dodaje Daniel Szewieczek, Dyrektor Banku odpowiedzialny za oszczędności i inwestycje w ING Banku Śląskim.

Technologie i narzędzia wykorzystywane obecnie w finansach zmieniają codzienną bankowość także w obszarze inwestycji. To trend, który z pewnością będzie przybierał na sile również w robodoradztwie. A jest to narzędzie  które na podstawie preferencji użytkownika rekomenduje zakup portfela modelowego dopasowanego do profilu inwestycyjnego klienta. Portfele są dopasowywane do wiedzy, doświadczenia, akceptacji ryzyka i horyzontu inwestycyjnego klienta. Wszystko dostępne z poziomu naszego smartfona, więc nie musimy wchodzić do banku – dodaje Radosław Sosna z NN Investment Partners TFI.

Investo to zautomatyzowana usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych. Wspiera osoby, które chcą inwestować, jednocześnie nie poświęcając na to zbyt wiele czasu. Robo-doradca Investo jest dostępny w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING.
Investo wystawia rekomendację kupna gotowego portfela funduszy inwestycyjnych, realizuje decyzję klienta o jego zakupie a następnie czuwa nad utrzymaniem ryzyka portfela na poziomie początkowym, ustalonym na podstawie wyniku ankiety inwestycyjnej. Fundusze inwestycyjne dla Investo dostarcza NN Investment Partners TFI.

Wyróżniamy cztery profile Investo, w których proporcje funduszy w portfelu rozkładają się zgodnie profilem inwestycyjnym klienta opracowanym na podstawie wyników ankiety inwestycyjnej.

Robo-doradca Investo działa w oparciu o fundusze NN Investment Partners TFI:

  • NN Krótkoterminowych Obligacji,
  • NN Indeks Obligacji,
  • NN Globalnej Dywersyfikacji,
  • NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania.

Robo-doradca proponuje tanie inwestowanie, gdzie opłaty za zarządzanie w portfelu funduszy mieszczą się w przedziale 0,76%-1,16%.

Więcej informacji na: www.ing.pl/lp/robota-dla-robota

źródło: ING Bank Śląski

*Źródło: Badanie opinii zrealizowane przez agencję badawczą Mind&Roses na zlecenie ING, w ramach panelu internetowego w okresie od 30 kwietnia do 6 maja 2021. Badanie objęło reprezentatywną grupę Polaków w wieku 18 – 75 lat, których dochody miesięczne to minimum 2 000 PLN