Bank Millennium uruchomił subskrypcję kolejnej lokaty strukturyzowanej – Potencjał Srebra VII. Maksymalna wartośc oprocentowania może wynieść 26,99% w skali inwestycji (8,99% w skali roku).

Podstawowe informacje:
– Zapisy trwają w terminie: 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.
– Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 0,01% w skali roku
– Czas trwania lokaty: 36 miesięcy
– Data rozpoczęcia lokaty: 01.07.2021 r.
– Data zakończenia lokaty: 28.06.2024 r.
– Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty: 0% – 26,99% w skali inwestycji
– Ochrona kapitału: 100%
– Minimalna kwota wpłaty: 10 000 PLN

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości akcji ETF-u iShares Silver Trust. ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, którego akcje mają na celu odzwierciedlanie cen pewnych aktywów. iShares Silver Trust to największy na świecie ETF odzwierciedlający cenę srebra. ETF ten jest zarządzany przez Black Rock – największy na świecie fundusz inwestycyjny. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny akcji tego funduszu (a tym samym na wzrost ceny srebra). Obserwowane są tylko dwie wartości akcji – na początku oraz na końcu inwestycji (po trzech latach). Inwestor ma 30% partycypacji we wzroście ceny akcji, o ile w okresie inwestycji ich cena ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 190% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 26,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji cena akcji ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 190% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 30% × MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji cena akcji chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 190% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 0,48% × KWOTA KAPITAŁU

W innych przypadkach, czyli jeżeli w okresie inwestycji cena akcji nigdy nie osiągnęła ani nie przekroczyła 190% wartości początkowej oraz wartość końcowa jest poniżej wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:

  • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 1 lipca 2021 r.
  • WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 25 czerwca 2024 r.
  • POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość akcji na danej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych NYSE Arca.

Należy pamiętać, że na ostateczny wynik inwestycji wpływ mogą mieć opłaty manipulacyjne zawarte w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej dostępnych w placówkach Banku, a wskazane w sekcji „JAKIE OPŁATYZWIĄZANE SĄ Z ZERWANIEM LOKATY”, a także ewentualne obciążenia podatkowe.

Ryzykiem dla tej inwestycji jest spadek ceny srebra w ciągu najbliższych 3 lat. Może to nastąpić, jeżeli nie odbuduje się światowy popyt konsumpcyjny, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej.

Więcej informacji w placówkach oraz na stronie internetowej Millennium Banku.

źródło: Millennium Bank