1 października br. polskie środowisko doradztwa finansowego i profesjonalnego inwestowania na rynku kapitałowym spotkało się ONLINE na XII Kongresie EFPA Polska. Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem: MasterClass Doradców Finansowych 4.0. Budujemy bezpieczeństwo finansowe Klientów.

Tegoroczna edycja była tyglem inspiracji, ważnych debat oraz bezcennego wspólnego czasu i motywacji do rozwoju. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wszystkich gości, prelegentów i panelistów poruszyliśmy ważne tematy, szukaliśmy odpowiedzi na trudne pytania i zaproponowaliśmy kilka rekomendacji w duchu różnorodności, odpowiedzialności i wspólnotowości.

W tym roku Kongres był spotkaniem prawie 1000 uczestników z całej Polski, zainteresowanych zdobywaniem rynkowej wiedzy o doradztwie finansowym. Uczestnikami byli menadżerowie i pracownicy firm sektora finansowego, izb branżowych, instytucji publicznych, uczelni oraz studenci. Wśród uczestników byli przedstawiciele 229 różnorodnych podmiotów. Najliczniejszą grupę stanowili Certyfikowani Doradcy EFPA Polska. Ponad 92% uczestników wystawiło Kongresowi ocenę bardzo wysoką lub wysoką.

A oto garść refleksji podsumowujących kongresowe wystąpienia, debaty i rozmowy:

  • Padł ważny głos o potrzebie rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania ESG w Polsce. Inwestycje ESG są po to, aby zmieniać świat na lepsze. Tu i teraz, naprawdę. Warto pamiętać o wszystkich literach w skrócie ESG. Na rynkach zachodnich ESG jest powszechną praktyką. ESG nie wyklucza, jest szansą dla firm na transformację – to odpowiedzialne zarządzanie z dbałością o ludzi i Planetę. EFPA włącza się aktywnie w ten trend. Startujemy z nowym Certyfikatem EFPA ESG Advisor.
  • Doborowe grono panelistów debaty oksfordzkiej zmierzyło się z tezą: DORADCA nie ma prawa DORADZAĆ. Przedstawiciele kierownictw instytucji finansowych, instytucji nadzorujących, izb branżowych i firm konsultingowych oraz szefowie doradców finansowych starli się na argumenty. Udało się pokazać, jak złożone i zapętlone jest to zagadnienie, a na rynku mogą i występują różne modele i rozwiązania. Wybrzmiał apel o potrzebie dialogu wszystkich interesariuszy usługi doradczej dla wypracowania spójnego rozumienia, kim jest/ma być doradca finansowy i na czym ma polegać jego rola we współpracy z Klientami.
  • Po raz pierwszy na żywo mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Certyfikowanych Doradców EFPA. Bartłomiej Matusiak, EFPA EFP, Julita Lewińska, EFPA EIP, Paweł Łosiewski, EFPA EFA, Barbara Waśko EFPA EFA, Artur Złotkowski, EFPA EFP pokazali wspaniałą postawę: profesjonalistów żyjących sprawami Klientów i czerpiących z tego radość, nastawionych na stały rozwój, z optymizmem i odpowiedzialnością patrzący w swoją zawodową przyszłość. Czapki z głów.
  • Małgosia Anczewska poprowadziła inspirującą rozmowę o zmieniającym się świecie z udziałem Zuzanny Skalskiej – 360 Inspiration. Zostaliśmy z ważnymi przesłaniam, abyśmy wychodzili ze strefy komfortu i ze swojej bezpiecznej bańki, abyśmy nie przywiązywali się do świata, jaki znamy i poszerzali naszą zawodową perspektywę, przyglądając się innym branżom. Abyśmy pokazali swoim Klientom, że działamy, rozumiejąc ich i ich potrzeby. Z tak zbudowanym autorytetem, zaufaniem, empatią – Doradcy będą autentyczni w oczach Klientów.
  • Emanuele Maria Carluccio – Prezes EFPA Europa – podkreślił bardzo ważny aspekt w ewolucji zawodu Doradcy. Otóż: Doradca-Człowiek zawsze będzie potrzebny. Technologia będzie wspierać Doradcę, który „siada” twarzą w twarz” z Klientem na szczerą rozmowę. Istotna jest wnikliwa ocena odpowiedniości produktów, aby właściwie zareagować na potrzeby Klientów i im pomóc. Modele rynkowe doradztwa są mocno kształtowane przez instytucje finansowe, które dokonują oceny kosztów inwestycji niezbędnych dla wsparcia zindywidualizowanej usługi doradczej, zgodności z wymaganiami regulacyjnymi, potrzebą ograniczania ryzyka oraz szacowania potencjalnych zysków.
  • Przyjrzeliśmy się również wynikom najnowszych badań rynkowych na temat ewolucji usługi doradztwa finansowego po pandemii. Barbara Stęchły, Wiceprzewodnicząca Rady EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca Pionem Sprzedaży BNP Paribas Bank Polska SA mówiła o tym, jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych wychodzą z okresu pandemii, jak zmienił się kontakt na linii Doradca – Klient. Coraz większa liczba Klientów otwarta jest na nowe formy kontaktu z Doradcą. Ważne jest bycie z Klientem, kiedy jest dobrze, ale jeszcze ważniejsze, kiedy sytuacja rynkowa jest trudniejsza. Kolejne kryzysy wzmacniają nasze doświadczenie i ułatwiają bezpieczne przeprowadzanie Klientów przez zawirowania. To ważna perspektywa dla rozwoju zawodowego na rynku, który wciąż należy w Europie i na świecie do tych młodszych.
  • Na koniec – Nikolay Kirov przekonywał, abyśmy dbali o swoje zasoby energetyczne, abyśmy korzystali z dostępnej wiedzy o pracy mózgu i ludzkich zachowaniach, tak aby bezpieczniej i efektywniej funkcjonować w dzisiejszym świecie, w którym atakują nas nowe, współczesne „lwy”: setki maili, telefonów, tsunami informacji). Oczkiem w naszej głowie powinna być troska o korę mózgową – pijmy wodę, oddychajmy i…przytulajmy się.

Kulminacją Kongresu – jak co roku – była ceremonia ogłoszenia zwycięzców Turnieju Wiedzy o Inwestowaniu. Gratulujemy: Agata Śpiewak, EFPA EFA, Piotr Śmiałek, EFPA EFA, Agata Szylar, EFPA EFA, Dorota Jabłońska, Hanna Jędrzejczak, EFPA EFA, Jarosław Kulik, EFPA EFA, Paweł Kołodziejski, EFPA EFA, Grzegorz Tulej, EFPA EFP, Donata Szandar-Gornik, Tomasz Urtnowski, EFPA EIP. Laureatów znajdziemy w: Bank Millennium, BNP Paribas,F-Trust, ING Bank Śląski, iWealth, mBank, PKO BP, Santander TFI

XII Kongres EFPA Polska to był wspólny, dobrze spędzony czas. Czas, który poświęciliśmy dla lepszego rozumienia dzisiejszego świata i rynków finansowych, dla naszego rozwoju zawodowego i osobistego, dla motywacji do wspólnego budowania lepszego świata dzięki odpowiedzialnym inwestycjom.

Partnerami XII Kongresu byli:

NN Investment Partners TFI SA, TFI PZU SA, DORSUM Investment Software, Generali Investments TFI SA, Investors TFI SA, mBank SA, Pekao SA, F-Trust SA, iWealth Management Sp. z o.o., Pekao TFI SA, Raiffeisen Centrobank AG, BNP Paribas SA, ING Bank Śląski SA, IPOPEMA TFI SA, Allegro Brand Experience Agency.

Patronaty:

GPW, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, aleBank, AnalizyOnline.pl, Bank, BS NET, Parkiet, Rzeczpospolita, CFA Society Poland, Warszawski Instytut Bankowości, Projekt BAKCYL, 30% Club Poland, Nieodpowiedzialni.pl

źródło: „MASTERCLASS DORADCÓW FINANSOWYCH 4.0 BUDUJEMY BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE KLIENTÓW”, Mariola Szymańska Prezes EFPA Polska, EFPA Polska (efpa.pl)