The Financial Times ogłosił laureatów konkursu dla najlepszych Private Banking’ów na świecie. Po raz kolejny tytuł dla najlepszego private’u w Polsce zdobył mBank.

Organizatorem konkursu są brytyjski The Banker i magazyn Professional Wealth Management (PWM) z grupy The Financial Times. Jury złożone z kilkunastu ekspertów sektora m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hong Kongu i Stanów Zjednoczonych, przyznaje tylko jedną nagrodę w danym kraju. Banki muszą odpowiedzieć na wiele szczegółowych pytań między innymi o kluczowe wskaźniki efektywności, zarządzanie portfelem, alokacje aktywów, due diligence, zarządzanie ryzykiem, strategie rozwoju, proces obsługi klienta, poziom retencji pracowników i innowacyjne rozwiązania.

W Polsce, w wyniku tych analiz, najlepszy okazał się właśnie mBank. Wyróżnił się dobrymi wskaźnikami wzrostu, podejściem do obsługi klienta i cyfrowym rozwojem procesów. Jury doceniło także innowacyjność rozwiązań inwestycyjnych ze szczególnym naciskiem na obszar ESG oraz inwestowanie tematyczne.

„Paperless, digital i mobile” to hasła, które na stałe zawitały do świata private banking mBanku. Możliwość w pełni zdalnego zawierania umów, zdalna realizacja transakcji, które klient potwierdza w aplikacji mobilnej lub cyfrowym tokenem, wykorzystanie kwalifikowanego podpisu w bardziej skomplikowanych umowach czy wreszcie możliwość wirtualnych spotkań z doradcą to tylko niektóre z usług, z których nasi klienci mogą korzystać.

– Zdobycie tytułu Best private banking in Poland to ogromne wyróżnienie. Gratuluję wszystkim, którzy się do tego przyczynili i dziękuję za to, że razem tworzymy bankowość na miarę tej ze Szwajcarii czy Londynu, a w obszarze nowoczesnej cyfrowej obsługi wręcz ją wyprzedzamy – mówi Krzysztof Bratos, dyrektor departamentu bankowości prywatnej i wealth management mBanku.

Źródło: mBank