W styczniu 2020 r. Biuro Maklerskie Alior Banku, jako pierwsze na rynku, uruchomiło usługę indywidualnego doradztwa inwestycyjnego w modelu płatnym. Po blisko dwóch latach jej funkcjonowania aktywa przekroczyły poziom miliarda złotych.

Usługa doradztwa indywidualnego skierowana jest do klientów, którzy chcą przekazać pod zarządzanie minimum milion złotych, a więc są to przede wszystkim osoby obsługiwane w segmencie Private Banking. Na koniec października tego roku ich liczba wzrosła do 500 osób, a zgromadzone aktywa osiągnęły poziom miliarda złotych.

– W niecałe dwa lata zbudowaliśmy rozwiązanie, którego wielkość odpowiada małemu TFI. Zaraz po starcie usługi pojawiła się pandemia, a nasz model opiera się przede wszystkim na pracy menedżerów ds. inwestycyjnych, którzy ściśle współpracują z bankierami w oddziałach Private Banking. Ich bezpośrednie kontakty z klientami były więc mocno ograniczone. Jak widać zaowocowały budowane latami relacje oraz jakość oferowanego rozwiązania, które w tym obszarze są najważniejsze – mówi Jacek Taraśkiewicz, dyrektor Departamentu Usług Inwestycyjnych i RBL_VC Alior Banku. – Uzyskany w ciągu tych blisko dwóch lat rezultat daje powody do zadowolenia. Przed nami jednak ambitne plany, które mamy nadzieję sukcesywnie realizować w nadchodzących miesiącach – dodaje.

Wartość aktywów w ramach doradztwa indywidualnego systematycznie wzrasta nie tylko dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, ale również poprzez zwiększanie zaangażowania tych, którzy objęci są już usługą od dłuższego czasu i są z niej zadowoleni. W kolejnych miesiącach Biuro Maklerskie liczy na utrzymanie podobnej dynamiki przyrostu środków pod zarządzaniem. – Inicjowanie nowatorskich rozwiązań, niezależnie z jakim obszarem działania mamy do czynienia, zawsze niesie za sobą pewne ryzyko. My mając przekonanie o jakości naszej oferty, zdecydowaliśmy się je podjąć i teraz możemy cieszyć się sukcesem. Widzimy już, że w ślad za nami podążają inne podmioty z branży – mówi Grzegorz Koczwara, dyrektor Działu Maklerskiego w Biurze Maklerskim Alior Banku.

Biuro Maklerskie Alior Banku w najbliższych latach planuje dalszy rozwój usługi. Obecnie trwają prace nad zbudowaniem cyfrowej platformy do jej obsługi, umożliwiającej skalowanie tego rozwiązania.

Źródło: Alior Bank