Klienci Alior Banku mogą skorzystać z kolejnych, dziesięciu funduszy inwestycyjnych Franklin Templeton. Ich oferta daje ekspozycję na rynki obligacji wysokiego i niskiego ryzyka, a także rynek akcji i surowców. Uzupełnienie portfeli inwestycyjnych o nowe aktywa jest możliwe przez bankowość internetową banku lub w oddziałach Private Banking.

– Liczymy, że nowe rozwiązania umożliwią naszym klientom jeszcze większą dywersyfikację portfeli inwestycyjnych. Zależy nam, aby inwestorzy korzystający z usług Alior Banku mogli wybierać spośród najlepszych dostępnych na rynku opcji. Tym razem są to fundusze tematyczne, które w ostatnim czasie cieszą się dużym zainteresowaniem, np. te inwestujące w sektor biotechnologiczny, surowce, a nawet obszar ESG – mówi Marcin Kobus Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych w Alior Banku.

Obecnie w ofercie Alior Banku znajduje się blisko 500 funduszy, które klienci mogą nabyć samodzielnie w bankowości internetowej. Najnowsze rozszerzenie portfolio inwestycyjnego obejmuje dziesięć funduszy inwestycyjnych Franklin Templeton, dostępnych w złotych, euro lub dolarach amerykańskich:

  • Franklin Gulf Wealth Bond (USD) – inwestujący głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa z krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej,
  • Franklin Biotechnology Discovery (PLN) – inwestujący głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek biotechnologicznych i naukowo-badawczych (w tym małych i średnich przedsiębiorstw),
  • Franklin Gold and Precious Metals (USD) – inwestujący swoje aktywa w papiery wartościowe na całym świecie, emitowane przez spółki prowadzące działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi,
  • Franklin India (USD) – lokujący aktywa głównie w instrumenty udziałowe podmiotów zarejestrowanych lub prowadzących główną działalność w Indiach. Fundusz dąży do inwestowania w firmy z różnych gałęzi przemysłu, niezależnie od ich kapitalizacji rynkowej,
  • Franklin Natural Resources (PLN) – lokujący aktywa w instrumenty udziałowe denominowane w dolarach amerykańskich spółek z całego świata, działających w obszarze surowców naturalnych,
  • Templeton China (USD) – strategią funduszu jest długoterminowy wzrost zwartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych w Chińskiej Republice Ludowej, Hongkongu oraz Tajwanie,
  • Templeton Global Climate Change (PLN) – inwestujący głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, które uznają i dostosowują się do długoterminowych zagrożeń i szans wynikających ze zmiany klimatu i wyczerpywania zasobów we wszystkich sektorach,,
  • Franklin European Corporate Bond (EUR) – inwestujący przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu emitowane przez spółki europejskie lub denominowane w euro papiery wartościowe przedsiębiorstw spoza Europy,
  • Franklin U.S. Low Duration (USD) – inwestujący w zdywersyfikowane obligacje krótkoterminowe z USA.
  • Franklin European Total Return (EUR) – lokujący aktywa w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje emitentów rządowych, związanych z rządem i korporacyjnych w Europie.

Źródło: Alior Bank