Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas wskazuje, jakie globalne trendy mogą mieć największy wpływ na rynki w nadchodzącym roku. Eksperci wybrali pięć tematów inwestycyjnych, których znajomość może dać inwestorom przewagę w trudnych czasach wysokiej inflacji.

Światowy wzrost gospodarczy w latach 2022-2023 przekroczy średnią oczekiwań, czytamy w opracowaniu. Aby efektywnie unikać zagrożeń i wykorzystywać szanse, warto przyjrzeć się pięciu kluczowym trendom.

Nowy reżim inflacyjny

Zdaniem ekspertów BM BNP Paribas kombinacja szybkiego i mocnego odbicia koniunktury gospodarczej oraz wzrostu cen surowców będzie wpływać na przedłużenie okresu podwyższonej inflacji. Wzrost cen będzie napędzany zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw oraz sytuacją na rynku pracy – „rynek pracownika” sprzyja bowiem presji płacowej.

  • Dla osób z wyższą tolerancją ryzyka inwestycyjnego, ucieczkę od skutków inflacji „pożerającej” oszczędności może zapewnić rynek akcji. W Polsce, po silnych wzrostach indeksów w 2021 roku można spodziewać się okresu podwyższonej zmienności. Inwestorzy powinni być bardziej selektywni przy budowie portfela krajowych akcji i wybierać sektory korzystające na inflacyjnym środowisku oraz wzroście inwestycji, jak branża finansowa, budowlana oraz wybrane spółki z obszaru przemysłu, handlu oraz mediów. Oczekujemy także poprawy sentymentu inwestorów względem branży gamingu po słabszym 2021 roku – mówi Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego Banku BNP Paribas.

Inwestorzy z niższą tolerancją ryzyka powinni zwrócić uwagę na segment obligacji korporacyjnych notowanych na GPW. Dobrym rozwiązaniem, zapewniającym szeroką dywersyfikację, pozostają certyfikaty strukturyzowane. W okresie podwyższonej inflacji alternatywą inwestycyjną jest również obszar instrumentów udziałowych i surowców.

Inwestycje i innowacje

Otoczenie pandemii COVID-19 zmusiło firmy do radykalnej zmiany sposobu i strategii działania. Objawia się to zarówno w kontekście samego modelu biznesowego, jak i w formie zatrudnienia. Inwestycje przedsiębiorstw w technologię przyspieszyły, ponieważ obostrzenia w gospodarce wymusiły zdalny kontakt z usługodawcami i pracę zdalną.

Nakłady na takie inwestycje wciąż rosną. Rewolucja technologiczna jest nadal w początkowej fazie i wciąż generuje potencjał do istotnych wzrostów produktywności. W ten trend mogą wpisywać się inwestycje zarówno na rynku długu (obligacje infrastrukturalne, zielone obligacje), nieruchomości (parki logistyczne, infrastruktura 5G, centra danych), private equity jak i na rynku akcji poprzez fundusze inwestycyjne, ETF oraz bezpośrednie instrumenty udziałowe (m.in. spółki technologiczne z opisanych powyżej dziedzin oraz z zakresu technologii medycznych).

Odzyskaj, napraw i użyj ponownie

Ze względu na rosnącą świadomość konsumentów, trendem sukcesywnie nabierającym znaczenia jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej idea opiera się na zwiększaniu efektywności gospodarowania zasobami. Coraz powszechniejsze staje się też określenie „niebieska gospodarka”, która zakłada wykorzystanie zasobów morskich i oceanicznych zapewniających zrównoważony rozwój gospodarczy. Obejmuje ona nie tylko tradycyjną działalność, taką jak rybołówstwo czy transport, ale także pozyskiwanie energii z morskich źródeł odnawialnych.

Zmieniające się oblicze konsumpcji, ale też presja polityczna, związana z troską o przyszłość planety, zaowocowały licznymi planami i działaniami na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. A to wiąże się z ogromnymi inwestycjami publicznymi.

Z uwagi na długoterminowość tych trendów oraz mnogość sektorów i segmentów korzystających na wymienianych zmianach, analitycy BM BNP Paribas wskazują na możliwość wykorzystania funduszy inwestycyjnych oraz ETF, które posiadają ekspozycję na podmioty z takich branż jak: OZE, magazyny energii, gospodarowanie odpadami, czy spółki dostarczające usługi i platformy, dzięki którym można zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów (leasing, wynajem, itp.). Inicjatywy z zakresu ESG wspierane są także przez emisje certyfikatów strukturyzowanych Banku BNP Paribas, które biorą udział w takich programach jak Reforest Action albo Tara Ocean.

Małe jest piękne

Autorzy opracowania wskazują również, że dobrze zdywersyfikowane portfele inwestycyjne powinny zawierać akcje małych oraz średnich przedsiębiorstw. Historyczne statystyki wskazują, że ta grupa spółek w dłuższym terminie osiąga wyższe stopy zwrotu niż duże spółki. Mniejsze przedsiębiorstwa działają często w bardziej innowacyjnych obszarach gospodarki, są elastyczne i zajmują nisze, co wiąże się z niższą konkurencją. Ceną za potencjalnie wyższą stopę zwrotu jest mniejsza płynność oraz większa zmienność notowań.

Na rynku europejskim i w Polsce, po okresie, kiedy mniejsze spółki były wyceniane z premią, pod koniec 2021 r. relacja wycen powróciła do wieloletniej średniej. Biorąc pod uwagę oczekiwania kontynuacji wysokiego tempa wzrostu koniunktury w 2022 r. oraz stopniowego rozwiązywania problemów związanych z globalnymi łańcuchami dostaw segment średnich i mniejszych spółek może okazać się bardziej opłacalny niż duże spółki.

Poznaj wirtualne światy

Wraz z rozwojem technologii coraz częściej mówi się o głębszym przenikaniu się świata realnego z wirtualnym. Ukoronowaniem tego procesu będzie powstanie tzw. „metawersum” czyli zbioru światów wirtualnych, stworzonych w grafice trójwymiarowej, w pełni interaktywnych, immersyjnych i pozwalających na współdziałanie z pozostałymi użytkownikami. Wyścig do zajęcia pozycji lidera w tym obszarze już się rozpoczął. Eksperci BM BNP Paribas upatrują w tym szansy dla producentów gier, spółek z sektora cyberbezpieczeństwa, elektronicznych płatności, tokenizacji, blockchain (NFT), dostawców szybkich łączy sieciowych, e-commerce i dużych platform rozrywkowych.

Pełna treść rekomendacji na stronie banku BNP Paribas: link

źródło: BNP Paribas