W tegorocznej edycji konkursu Invest Cuffs, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce, ING zostało nominowane w trzech kategoriach: „Produkt inwestycyjny roku”, „Dom maklerski roku” oraz „Kantor online roku”.

Invest Cuffs to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego. Wydarzenie przyciąga ekspertów, przedstawicieli najważniejszych instytucji w branży, jak i klientów instytucjonalnych oraz detalicznych. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła konkursowa nominowała ING w trzech kategoriach:

  • „Produkt inwestycyjny roku” – certyfikaty Turbo emitowane przez ING N.V.
  • „Dom maklerski roku” – Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego.
  • „Kantor online” – Kantor internetowy ING Banku Śląskiego.

Głosowanie trwa do 6 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje nt. wszystkich kategorii oraz nominowanych są dostępne na stronie https://konkurs.investcuffs.pl

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Gali Invest Cuffs Cuffs 2022 r.

Certyfikaty Turbo emitowane przez ING N.V. to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla certyfikatów są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe.

Źródło: ING Bank Śląski