ING Bank Śląski podwyższa oprocentowanie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN i Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium w PLN z 0,05 proc. do 0,5 proc. Wyższe oprocentowanie będzie obowiązywać od 28 kwietnia 2022 roku. Jednocześnie, do 14 marca, dla klientów, którzy z nami jeszcze nie oszczędzają trwa promocja „Bonus na start” z oprocentowaniem 1,5% przez 3 miesiące dla kwot poniżej 100 000 zł oraz dla klientów, którzy już z nami oszczędzają „OKO Bonus”, z oprocentowaniem 1,5% przez 3 miesiące dla nowych środków do 100 000 zł.

Oprócz wyższego oprocentowania na OKO w PLN, które będzie wynosić 0,5 proc. (oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku) bez względu na kwotę oszczędności, wzrośnie również oprocentowanie środków na rachunkach Smart Saver oraz Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Rachunek Smart Saver umożliwia oszczędzanie niewielkich kwot przy okazji wykonywania transakcji płatniczych. Posiadacz Smart Saver wybiera jeden z dwóch sposobów wyliczania odkładanej kwoty z konta osobistego na ten rachunek. Może zadeklarować do jakiej kwoty mają się zaokrąglać transakcje lub jaki ich procent będzie się odkładał. Od 28 kwietnia oszczędności na rachunku Smart Saver w kwocie do 5 000 zł będą oprocentowane na poziomie 2 proc. (obecnie 1,6 proc.), a dla kwot powyżej 5 000 zł wyniesie ono 0,5 proc. (obecnie 0,05 proc.).

Środki zgromadzone na IKZE będą oprocentowane na poziomie 1 proc. (obecnie 0,3 proc.).

24 lutego bank podwyższył też oprocentowanie lokaty terminowej 12M w PLN i obecnie wynosi 0,5 proc.

Źródło: ING