Bank Millennium uruchomił kolejną edycję swojej 24 m-cznej lokaty strukturyzowanej „Brytyjska Siła II”. Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty wynosi: 0–62,99% w skali inwestycji. Ochrona kapitału wynosi: 100% pod warunkiem dotrzymania terminu zakończenia.

Pozdrawowe parametry produktu:
– Zapisy trwają w terminie: 01.03.2022–31.03.2022 r.
– Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 0,01% w skali roku
– Czas trwania lokaty: 24 miesiące
– Data rozpoczęcia lokaty: 01.04.2022 r.
– Data zakończenia lokaty: 28.03.2024 r.
– Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty: 0–62,99% w skali inwestycji
– Ochrona kapitału: 100% (pod warunkiem dotrzymania terminu zakończenia)
– Minimalna kwota wpłaty: 10 000 PLN

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości indeksu akcyjnego FTSE 100. Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Inwestor ma 70% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile
w okresie inwestycji jego wartość ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 190% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 62,99% w skali inwestycji.

Należy pamiętać, że na ostateczny wynik inwestycji wpływ mogą mieć opłaty manipulacyjne zawarte w „Warunkach lokaty strukturyzowanej” dostępnych w placówkach Banku, a wskazane w sekcji „Jakie opłaty związane są z zerwaniem lokaty”, a także ewentualne obciążenia podatkowe.

Szczegółowe warunki lokaty oraz dodatkowe informacje na stronie Banku Millennium oraz w placówkach banku.

źródło: Bank Millennium