Od 14 lutego Bank Pekao S.A. wprowadził do oferty skierowanej do klientów detalicznych kolejną odsłonę produktów inwestycyjnych ze 100-proc. ochroną kapitału w formie Certyfikatów Depozytowych pod nazwą Mocny Złoty EURPLN. Jest to trzeci produkt tego typu wdrożony do oferty Pekao w ostatnich miesiącach. Grudniowa emisja Certyfikatów Depozytowych spotkała się z rekordowym popytem ze strony klientów. W ciągu 2 tygodni zebrano blisko 200 mln zł, co jest najwyższą w historii banku sprzedażą tego typu produktu.

Biorąc pod uwagę wysoki popyt zgłaszany przez klientów na tego typu produkty, bank uruchomił w lutym kolejną emisję Certyfikatów Depozytowych Mocny Złoty EURPLN. Do 1 marca 2022 trwa subskrypcja produktu o rocznym horyzoncie inwestycyjnym opartego o kurs walutowy EUR/PLN. Scenariusz produktu zakłada umocnienie bądź stabilizację kursu EUR/PLN na poziomach zbliżonych do obecnych. W przypadku realizacji tej prognozy, klienci otrzymają oprocentowanie promocyjne w wysokości 5 proc. w skali roku. Produkt zapewnia 100-proc. ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji, w przypadku gdy kurs walutowy zachowałby się niekorzystnie.

Rosnąca w ostatnich miesiącach inflacja powoduje, że realna wartość oszczędności gromadzonych przez klientów maleje. Klienci aktywnie poszukują ofert, które pozwolą im ograniczyć negatywny wpływ inflacji na ich oszczędności. Z drugiej strony rosnące stopy procentowe spowodowały, że istotnie poprawiły się warunki do tworzenia produktów z ochroną kapitału, jak właśnie Certyfikaty Depozytowe. Dzięki temu, że stopy procentowe są wyższe, łatwiej sfinansować w tego typu produktach koszt ochrony kapitału. Przekłada się to na poprawę pozostałych parametrów produktu, w tym w szczególności potencjału zysku dla klienta. Dlatego też Bank Pekao w grudniu ubiegłego roku, po prawie 1,5 roku przerwy wynikającej z utrzymywania stóp procentowych na poziomach bliskich 0 proc., powrócił do emisji własnych produktów z ochroną kapitału (produktów strukturyzowanych).

Produkt oferowany jest klientom banku za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao. Można nabyć go zarówno w placówkach banku, gdzie zlokalizowane są Punkty Usług Maklerskich BM Pekao, jak i poprzez bankowość elektroniczną.

Źródło: Bank Pekao