Duński bank inwestycyjny likwiduje dla klientów w Polsce opłatę za przechowywanie (custody fee), wprowadza niższe prowizje, oferuje dywersyfikację aktywów w Danii oraz atrakcyjne oprocentowanie dla wolnych środków.

Saxo Bank ogłasza nowe otwarcie w kontekście swojej oferty skierowanej do klientów w Polsce. Od 6 września 2022 r. wprowadzone zostają nowe, konkurencyjne ceny, w tym przede wszystkim zlikwidowana opłata za przechowywanie instrumentów finansowych, tzw. custody fee. Duży nacisk położono na zmniejszenie kosztów związanych z handlem akcjami i ETF-ami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (prowizja od 0,10% do 0,15%, w zależności od rodzaju rachunku), a także wielu innych światowych giełdach, w tym w USA (od 0,005 do 0,010 centa za akcję). W zależności od wielkości transakcji oszczędności przy inwestowaniu w akcje mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Wprowadzono również niższe opłaty minimalne w przypadku kontraktów CFD i transakcji na rynku forex.

Obecnie Saxo Bank pozwala inwestować w ponad 60 000 produktów finansowych z całego świata, takich jak akcje, fundusze, ETF-y, obligacje i produkty z dźwignią, ale umożliwia też trzymanie gotówki na bezpłatnych subrachunkach walutowych. W przypadku większych kwot, które czekają na zainwestowanie, obowiązuje atrakcyjne oprocentowanie, co pozwala dodatkowo zarabiać na różnicach w poziomie stóp w różnych krajach. Dla złotówek na dzień 19.08.2022 wynosiło ono do 4,92% w skali roku, dla koron czeskich do 6,25%, a w przypadku forintów aż do 9,19%. Konkretne stawki oprocentowania zależą od rodzaju posiadanego rachunku w Saxo Banku (Classic, Platinum lub VIP) i wysokości zdeponowanej kwoty.

Saxo Bank zwraca także uwagę na aspekt dywersyfikacji geograficznej przechowywanych przez niego środków. Dania i kraje skandynawskie od dawna słyną ze swojej stabilności, co jest istotnym kryterium przy wyborze miejsca ulokowania całości lub części swojego kapitału. Otwarcie rachunku w zagranicznym banku wymaga zazwyczaj posiadania adresu zamieszkania w danym kraju, tymczasem otwierając przez Internet rachunek w Saxo Banku otrzymujemy w prosty sposób rachunek inwestycyjny w Danii. Nasze środki są automatycznie chronione przez duński fundusz gwarancyjny do wysokości 100 000 euro, tak jak klientów innych duńskich banków. Jeżeli równocześnie posiadamy środki w polskim banku, mamy zapewnioną ochronę zarówno polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak i jego duńskiego odpowiednika dla środków przechowywanych w Saxo Banku. Łącznie otrzymujemy więc zabezpieczenie w wysokości 200 000 euro.

Wprawdzie Saxo Bank nie oferuje typowych kont bankowych ani kart płatniczych, ale pozwala na dostęp do swoich środków z większości miejsc na świecie. Wystarczy, że wyślemy przelew na dowolną kwotę ze swojego rachunku bankowego. Zostanie ono automatycznie połączone z rachunkiem w Saxo Banku, co oznacza, że w każdej chwili będzie można przelewać między nimi swoje środki.

Najważniejsze zmiany w ofercie Saxo Banku dla klientów w Polsce od 6 września 2022 r.

– brak opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych (custody fee).
– mniejsza prowizja i opłaty minimalne od akcji i funduszy ETF – w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych: 0,15% (min. 15 PLN) dla rachunku Classic, 0,12% (min. 12 PLN) dla rachunku Platinum, 0,10% (min. 10 PLN) dla rachunku VIP; a także wielu innych światowych giełd, w tym w USA – od 0,005 centa za akcję (min. 1 USD) dla rachunku VIP.

Przykład: kupując 21 akcji Apple o łącznej wartości 3655 USD w Saxo Banku zapłacimy opłatę minimalną – w zależności od rachunku – na poziomie 1-5 USD, natomiast w modelu prowizyjnym w bankach w Polsce pomiędzy 9 a 18 USD.

Różnice w modelu „cent za akcje” vs prowizja są widoczne szczególnie przy większych zleceniach na akcje o wysokim nominalnie kursie. Przykładowo, kupując 500 akcji Microsoftu o łącznej wartości 145 000 USD w Saxo Banku zapłacimy opłatę – w zależności od rachunku – na poziomie 2,5-5 USD, natomiast w modelu prowizyjnym w polskich bankach – pomiędzy 362 a 725 USD.

– niższe minimalne prowizje za kontrakty CFD na akcje dla większości światowych giełd – 4 EUR dla rachunku Classic, 3 EUR dla Platinum i 1 EUR w przypadku rachunku VIP. Dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie prowizja wynosi od 0,18% do 0,20% w zależności od rodzaju rachunku, zlikwidowano również próg opłaty minimalnej.
– dla rynku Forex – niższa opłata minimalna za zlecenie spot z 3 USD do 1 USD, a opcji walutowej — z 10 USD do 1 USD.
– oprocentowanie dla wolnych środków:
PLN: 2,92% (Classic), 2,92% (Platinum), 4,92% (VIP)
CZK: 4,25% (Classic), 4,25% (Platinum), 6,25% (VIP)
HUF: 7,19% (Classic), 7,19% (Platinum), 9,19% (VIP)
USD: 1,05% (VIP)

Powyższe oprocentowanie jest ważne wg stanu na 19 sierpnia 2022 r. i jest aktywowane w przypadku kwot w PLN, CZK, HUF i USD będących równowartością lub wyższych od: 250 000 USD (rachunek Classic), 100 000 USD (Platinum), 50 000 USD (VIP).

Źródło: Saxo Bank