Tylko do 03 października b.r. można w Banku Millennium skorzystać z oferty lokaty strukturyzowanej „Potencjał Japonii I”.

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości indeksu akcyjnego NIKKEI 225. Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Inwestor ma 60% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji jego wartość ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 160% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 35,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 160% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [7,2%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1) × 60%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 160% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 7,2% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 4 października 2022 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 1 października 2024 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji.

Podstawowe parametry produktu

Zapisy trwają w terminie 01.09.2022 r. – 03.10.2022 r.
Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty 1,5 % w skali roku
Czas trwania lokaty 24 miesiące
Data rozpoczęcia lokaty: 04.10.2022 r.
Data zakończenia lokaty: 04.10.2024 r.
Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 7,2% – 35,99% w skali inwestycji
Ochrona kapitału 100% w dniu zapadalności lokaty
Minimalna kwota wpłaty 10 000 PLN

Ryzyko związane z inwestycją

Większa, niż obecnie oczekiwana przez inwestorów, skala podwyżek stóp procentowych w USA może wywołać kolejną falę spadków na giełdach.
Zaburzenia łańcucha dostaw powodują przestoje w fabrykach, braki towarów oraz wzrost ich cen. W związku z tym wzrost gospodarczy na świecie może być wolniejszy, niż zakładano kilka miesięcy temu.
Eskalacja konfliktu związanego z atakiem Rosji na Ukrainę może powodować wyższe ceny oraz braki niektórych surowców na rynkach, co niekorzystnie wpłynie na światowy wzrost gospodarczy.

Aktualny kontekst inwestycyjny

Lokata Strukturyzowana Potencjał Japonii I daje możliwość dywersyfikacji geograficznej portfela inwestycyjnego dla Klientów lokujących swoje środki w Europie i USA.
Gospodarka Japonii jest bardziej odporna na skutki rosnących cen ropy i gazu niż kilkanaście lat temu. Od tego czasu poprawiła się efektywność energetyczna kraju. Import ropy naftowej i LNG ma znacznie niższy udział w nominalnym PKB niż wcześniej. W 2007 roku udział importu ropy naftowej wynosił około 3% PKB, dziś jest to około 1,5%.
Głównymi kierunkami eksportu japońskich towarów są Chiny oraz USA (kraje w miarę odporne na zawirowania związane z wojną na Ukrainie).
Szczyt inflacji oraz zacieśniania polityki pieniężnej w wielu krajach mogą być już blisko. Poprawia to nastroje na rynkach finansowych.

Więcej informacji na w placówkach banku oraz na stronie Banku Millennium.

źródło: Bank Millennium