Santander Prosperity to pierwszy fundusz inwestycji społecznych Santander Asset Management (Santander AM). Ten wielocelowy fundusz będzie inwestował w akcje innowacyjnych spółek, które zajmują się głównymi problemami społecznymi w zakresie ochrony zdrowia, dobrostanu, żywienia, edukacji i włączania finansowego.
Fundusz będzie dostępny dla inwestorów w Chile, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, oraz na tych rynkach, na których działa spółka Santander Private Banking International (SPBI).
Santander AM to pierwsza spółka zarządzająca aktywami, która połączyła siły z (RED), organizacją założoną przez Bono i Bobby’ego Shrivera. Fundusz przekaże 15% ze swojej prowizji za zarządzanie na walkę z AIDS oraz zapobieganie i leczenie chorób, które mogą dotknąć każdego z nas.

Santander Asset Management zakłada Santander Prosperity – swój pierwszy fundusz inwestycji społecznych zgodnie z artykułem 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Utworzony we współpracy z (RED), fundusz będzie inwestował w różnorodne akcje innowacyjnych spółek, których produkty i usługi mają na celu rozwiązywanie problemów w zakresie ochrony zdrowia, dobrostanu, żywienia, edukacji i włączania finansowego.

Co najmniej 30% przychodów spółek z portfela funduszy będzie pochodziło z działalności związanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ z 2015 r., zapewniając odpowiedni wkład w rozwiązanie głównych wyzwań społecznych.

Fundusz zostanie zarejestrowany w Luksemburgu i będzie dostępny dla inwestorów w Chile, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz na tych rynkach, na których funkcjonuje spółka Santander Private Banking International (SPBI). W przyszłości fundusz udostępni swoją ofertę także w Brazylii, Polsce i Meksyku.

Poprzez spółkę Santander Asset Management, Grupa Santander połączyła siły z (RED), organizacją założoną w 2006 r. przez Bono i Bobby’ego Shrivera do walki z AIDS. Fundusz przekaże 15% ze swojej prowizji za zarządzanie na ratowanie życia poprzez finansowanie diagnostyki, leczenia i opieki dla najbardziej potrzebujących.

„Stworzenie naszego pierwszego funduszu inwestycji społecznych potwierdza nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i jest zgodne z misją Grupy Santander pomagania klientom w codziennych sukcesach. Partnerstwo z (RED) pomoże nam wesprzeć ich wysiłki mające na celu eradykację chorób, które dotykają najbiedniejszych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Podjęliśmy szereg działań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu humanitarnego i gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa – dlatego stworzyliśmy Fundusz Solidarności (Findo Solidario) – i nie zamierzamy na tym poprzestać”, powiedział Víctor Matarranz, szef Santander Wealth Management & Insurance na szczeblu Grupy Santander.

„Aby pokonać AIDS i uporać się z nierównościami sprzyjających rozwojowi pandemii, musimy wykorzystać siłę sektora prywatnego w nowy i innowacyjny sposób,” przekonuje Jennifer Lotito, prezeska i COO firmy (RED). „Santander Prosperity to nie tylko inwestycja finansowa, to inwestycja w nasz zbiorowe zdrowie i człowieczeństwo. Jesteśmy wdzięczni Santander Asset Management za przewodnictwo i zaangażowanie we wspieranie (RED) oraz ratowanie wielu istnień ludzkich w nadchodzących latach.”

Santander Asset Management zarządza 71 funduszami inwestowania odpowiedzialnego społecznie (socially responsibile investment/ SRI) oraz ponad 38 mld EUR środków, które kwalifikują się jako SRI. Jednostka Santander Wealth Management & Insurance zajmuje się zarządzaniem aktywami, private banking i ubezpieczeniami i do 2025 r. zamierza osiągnąć poziom 100 mld EUR zrównoważonych aktywów pod zarządzaniem.

Spółka Santander Asset Management, która posiada własną metodologię ratingu SRI, była pierwszą spółką zarządzającą aktywami w Hiszpanii z wewnętrznym zespołem ESG. To również pierwszy zarządca funduszy w Hiszpanii, który dołączył do globalnej inicjatywy Net Zero Asset Managers, która stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności węglowej w zakresie wszystkich zarządzanych aktywów do 2050 r. W listopadzie zeszłego roku, spółka ogłosiła cel, aby do 2030 r. obniżyć o połowę emisje netto związane z aktywami, którymi zarządza. Cele osiągnięcia neutralności węglowej w zakresie aktywów pod zarządzaniem (podlegające pomiarom emisji) są zgodne z inicjatywą Net Zero Asset Managers. Santander Asset Management to pierwsza hiszpańska firma międzynarodowa, która dołączyła do Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), europejskiego organu promującego współpracę między inwestorami w kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi i reprezentującego inwestorów zaangażowanych w niskoemisyjną przyszłość. Spółka jest również sygnatariuszem zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ (UN Principles for Responsible Investment, PRI).

źródło: Biuro Prasowe Santander Bank Polska