W Banku Millennium rozpoczęła się sprzedaż lokaty strukturyzowanej „Potencjał Japonii III”. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości indeksu akcyjnego NIKKEI 225 (jest to indeks akcji największych 225 spółek notowanych na rynku regulowanym Tokyo Stock Exchange).
Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu.
Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Inwestor ma 60% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji jego wartość ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 29,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% wartości
początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [6,0%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄT-
KOWA – 1) × 60%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu chociaż raz osiągnęła lub
przekroczyła 150% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 6,0% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia
Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 4 kwietnia 2023 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia
Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 31 marca 2025 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji.

Podstawowe parametry lokaty:

 • Zapisy trwają w terminie: 01.03.2023 r. – 03.04.2023 r.
 • Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty 1,5 % w skali roku
 • Czas trwania lokaty 24 miesiące
 • Data rozpoczęcia lokaty 04.04.2023 r.
 • Data zakończenia lokaty 03.04.2025 r.
 • Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 6,0% – 29,99% w skali inwestycji
 • Ochrona kapitału 100% w dniu zapadalności lokaty
 • Minimalna kwota wpłaty 10 000 PLN

Ryzyko związane z inwestycją:

 • Większa, niż obecnie oczekiwana przez inwestorów, skala podwyżek stóp procentowych w USA może wywołać kolejną falę spadków na giełdach.
 • Wyższa od oczekiwań inflacja oraz dłuższy okres pozostawania na wysokich poziomach może niekorzystnie wpłynąć na światowy wzrost gospodarczy, co jest ryzykiem dla rynków kapitałowych.
 • Eskalacja konfliktu związanego z atakiem Rosji na Ukrainę może powodować wyższe ceny oraz braki niektórych surowców na rynkach, co niekorzystnie wpłynie na światowy wzrost gospodarczy.

Aktualny kontekst inwestycyjny:

 • Lokata Strukturyzowana Potencjał Japonii III daje możliwość dywersyfikacji geograficznej portfela inwestycyjnego dla Klientów lokujących swoje środki w Europie i USA.
 • Szczyt inflacji oraz zacieśniania polityki pieniężnej w wielu krajach może być już blisko. Poprawia to nastroje na rynkach finansowych.
 • Głównymi kierunkami eksportu japońskich towarów są Chiny oraz USA. Wyższy wzrost gospodarczy w Chinach będzie miał przełożenie na Japonię. Władze Chin rezygnują z polityki „zero covid” i znoszą obostrzenia które blokowały wzrost gospodarczy. Chińczycy mogą wydawać rekordowo wysokie oszczędności, które zgromadzili podczas ostatnich trzech lat obowiązywania obostrzeń. Dodatkowo, zmniejszą się problemy związane z zakłóceniami łańcucha dostaw (wcześniej często zdarzały się zamknięcia fabryk lub portów).
 • Ewentualny powrót do wysokich cen surowców energetycznych nie jest dużym ryzykiem dla gospodarki Japonii. Kraj ten jest bardziej odporny na skutki rosnących cen ropy i gazu niż kilka – kilkanaście lat temu, poprawiła się efektywność energetyczna. Import ropy naftowej i LNG ma znacznie niższy udział w nominalnym PKB niż wcześniej. W 2007 roku udział importu ropy naftowej wynosił ok 3% PKB, dziś jest to około 1,5%.

Więcej informacji w oddziałach banku oraz na stronie internetowej banku.

źródło: Bank Millennium