Family Office to wsparcie przy kompleksowym zarządzaniu prywatnymi majątkami rodzinnymi. Ułatwia m.in. przekazywanie firm kolejnym pokoleniom oraz powoływanie fundacji rodzinnych. Pekao S.A. jako pierwszy bank w Polsce wprowadza tę usługę dla klientów bankowości prywatnej i firm rodzinnych. Wyróżnikiem oferty są narzędzia do nowoczesnego zarządzania filantropią pozwalającą na budowanie silnej marki w obszarze dobroczynności.

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii ponad 830 tys. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że jest firmami rodzinnymi. Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią ponad 40 proc. wszystkich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wiele z nich stoi u progu sukcesji, która z perspektywy właścicieli jest procesem bardzo złożonym, emocjonalnym i wymagającym szczegółowego planowania. Bank Pekao udostępnia klientom usługę Family Office, która ma w sposób kompleksowy wspierać i usprawniać zarządzenie majątkami rodzinnymi i firmowymi.

– Przed nami historyczny transfer międzypokoleniowy. Mając w ofercie Family Office jesteśmy w pełni przygotowani na to, by kompleksowo wspierać klientów w procesie sukcesji na każdym etapie jej planowania i przeprowadzania. Spodziewamy się, że około połowa firm prywatnych stanie przed tym wyzwaniem w perspektywie najbliższych kilku lat i będzie to jeden z wiodących obszarów w bankowości prywatnej – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

22 maja 2023 r., na mocy Ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U z 2023, poz. 326) wprowadzono nową osobę prawną – Fundację Rodzinną. Dzięki ustawie w polskim systemie prawnym pojawiła się instytucja, której podstawowym założeniem jest ułatwienie wielopokoleniowej sukcesji. W świetle nowych przepisów o fundacji rodzinnej majątek firmy może zostać zatrzymany w jednych rękach. To oznacza dalszy płynny rozwój przedsiębiorstw i realizację inwestycji. Fundacje będą mogły również prowadzić nowoczesną filantropię, która pozwoli na umacnianie siły marki firmy rodzinnej na pokolenia. W ramach Family Office, Bank Pekao będzie ułatwiał dostęp do partnerów biznesowych m.in. wyspecjalizowanych w sukcesji kancelarii prawnych i podatkowych oraz zapewni profesjonalne doradztwo w zakresie działalności dobroczynnej. Klienci, którzy skorzystają z tej bezpłatnej usługi, będą mogli przy wsparciu Senior Family Officera bezpiecznie zaplanować i zrealizować proces sukcesji, a następnie zarządzać majątkiem rodzinnym i firmowym w jednym miejscu. Dodatkowo w Banku Pekao i Biurze Maklerskim Pekao fundacje rodzinne w organizacji mogą otwierać konta firmowe i maklerskie na preferencyjnych warunkach.

– Family Office tworzy zespół Senior Family Officerów, którzy specjalizują się w wielu dziedzinach dotyczących zamożnych rodzin z własnym biznesem. Rodzin, które chcą zabezpieczyć majątek na pokolenia i uniknąć niekontrolowanej czy przypadkowej sukcesji. Kluczowe jest zaufanie i rozmowa, którą bardzo często nasi klienci, w pierwszej kolejności, podejmują właśnie z bankierem – mówi Michał Walęczak, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A. – Poprzez Family Office będziemy wspierać naszych klientów w wypracowaniu efektywnego podejścia do najistotniejszych obszarów rodzinnego biznesu. To ważne, ponieważ dokonując sukcesji przekazujemy nie tylko własność i władzę, ale też wiedzę i wartości, które do tej pory ten majątek z sukcesem pomnażały – dodaje.

Bank wprowadzając Family Office do pakietu swoich usług zachęca klientów do kompleksowego i bezpiecznego planowania sukcesji. W Polsce zaledwie 5 proc. firm rodzinnych dokonało transferu pokoleniowego. Tymczasem w wieku emerytalnym jest co dziesiąty właściciel firmy. Biorąc to pod uwagę Bank Pekao planuje w kolejnych etapach poszerzyć Family Office o obszary takie jak heatlh care i szeroko pojętą edukację.

Link do www – https://www.pekao.com.pl/private-banking/family-office.html

Źródło: Bank Pekao