Raport Kearney: Czy Klienci Banków potrzebują oddziałów ?

21 proc. klientów europejskich banków detalicznych przyznało, że nie korzysta z fizycznych oddziałów bankowych. Jednocześnie dokładnie taki sam odsetek korzysta z nich co najmniej raz w miesiącu. Ostatni raport „European Retail Banking Radar” opracowany przez firmę doradczą Kearney ujawnił, że choć cyfryzacja usług bankowych jest stale rozwijającym się trendem, spora...Read more