W dniu dzisiejszym grupa Open Finance przedstawiłaraport dotyczący produktów strukturyzowanych.

Raport pokazuje główne tendencje rozwoju tego typu produktów na polskim rynku. W pierwszej części obszernej analizy omówione zostały dominujące strategie inwestycyjne w kontekście obecnej sytuacji na rynkach, w drugiej budowa struktur.

Treść raportu: