Usługi bankowe dla zamożnych to nie lada wyzwanie dla banków. Statystyczny klient private banking jest wymagający i oczekuje nietypowych rozwiązań inwestycyjnych. Kim jest przeciętny klient private banking i w co inwestują polscy milionerzy? 

Na pytania odpowiada Daniel Ścigała, Dyrektor BRE Private Banking & Wealth Management 

IPO: O private banking mówi się w Polsce coraz częściej, okazuje się jednak, że nie wszyscy właściwie rozumieją jego idee. Jak Pan ocenia obecny stan wiedzy inwestorów na temat tej usługi? 

Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od uściślenia definicji private banking i wealth management, ponieważ na naszym rodzimym rynku pojęcia te są rozumiane wieloznacznie, co niekiedy spłyca sens oferty. 

W naszym przekonaniu private banking to oferta skierowana do osób, które dysponują wolnymi środkami powyżej 500 tys. Takim klientom jesteśmy w stanie zaoferować prawdziwie indywidualną obsługę, polegającą na stworzeniu indywidualnych strategii inwestycyjnych, dopasowanych do wymagań klienta – poziomu akceptowanego przez niego ryzyka. 

Przy tym klient może wybierać nie tylko spośród naszych własnych produktów, ale również spośród najlepszych produktów z rynku polskiego i zagranicznego. 
Osoby dysponujące co najmniej 2 mln zł wolnych środków mogą skorzystać z usługi wealth management, w ramach której zapewniamy kompleksowe zarządzanie majątkiem – zarówno aktywami finansowymi, jak i poza finansowymi, np. nieruchomościami klienta. 

Dzięki wsparciu naszych zaufanych partnerów możemy także zaoferować klientom ekspertyzy dotyczące takich obszarów jak np. doradztwo podatkowe, spadkowe, czy transfer międzypokoleniowy. Warto zaznaczyć, że wealth management dotyczy usług długookresowych, pozwalających klientom na realizowanie celów strategicznych, uwzględniających plany dotyczące rodziny i przyszłych pokoleń. 
Warto też zaznaczyć, że progi wejścia do usług private banking i wealth management są jednak w Polsce niższe niż w krajach bardziej rozwiniętych, gdzie usługa private banking zaczyna się od 500 tys. EUR. 

Od kilku lat obserwujemy stały, dynamiczny wzrost polskiego rynku usług private banking. Według opinii ekspertów, pod względem rozwoju, Polska jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków regionu, a znaczący wzrost aktywów pozostających w zarządzaniu instytucji typu private banking w ostatnich latach jest pochodną dobrego stanu gospodarki. 

Dodatkowo warto podkreślić, że liczba osób zamożnych korzystających z usług private banking i wealth management w naszym kraju powiększa się ze względu na postępującą edukację ekonomiczną i dojrzałość rynku. Dzieje się tak dlatego, że rośnie świadomość klientów, którzy poszukują instytucji specjalizujących się w tego typu usługach. Warto tutaj zwrócić uwagę na liczbę osób korzystających z private banking w Polsce i na świecie. 

Zamożni klienci korzystający z usług private banking w poszczególnych krajach to dziś od 20% do nawet 80% wszystkich, którym te usługi są dedykowane. W Polsce około 40-50% zamożnych i bardzo zamożnych klientów korzysta z usług private banking. Zakładając, że dorównamy krajom najbardziej zaawansowanym, potencjał w tym zakresie jest wciąż znaczący. 

Kim jest klient private banking? Czy możemy zidentyfikować profil takiego klienta? 

Tak, jak już wspominałem, zgodnie z przyjętą przez BRE Private Banking & Wealth Management filozofią, naszą ofertę kierujemy do osób zamożnych i bardzo zamożnych, dysponujących aktywami powyżej 500 tys. zł. Klienci z aktywami powyżej 2 mln zł uzyskują specjalny statut i mogą skorzystać z usług wealth management- kompleksowego zarządzana majątkiem. 

Nasi klienci to najczęściej przedsiębiorcy, właściciele firm, osoby decyzyjne na wysokich stanowiskach kierowniczych. Cenią sobie komfort indywidualnej obsługi, stałą dostępność doradców a także optymalnie skonstruowaną ofertę usługową opartą na otwartej architekturze produktowej, dzięki czemu, mają zapewniony wybór najlepszych produktów dostępnych na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym. 

Jakimi usługami są zainteresowane osoby zamożne? Jakie są oczekiwania klientów PB i jak Wasza oferta spełnia te oczekiwania? 

Klienci BRE Private Banking & Wealth Management oczekują usług i produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Styl życia, rodzaj prowadzonej działalności czy też skłonność do podejmowania ryzyka warunkują skonstruowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej, a co za tym idzie wybór najlepszych produktów. 

Niemniej jednak istnieją produkty i usługi cieszące się szczególnym zainteresowaniem – są to rozwiązania łączące bezpieczeństwo inwestycji z możliwością osiągnięcia jak największych zysków, a także różne formy optymalizacji podatkowej. Bezwzględnie jednak dostosowujemy naszą ofertę, w oparciu o indywidualne preferencje zainteresowanych osób. Należy zaznaczyć, że im wyższa kwota aktywów klientów, tym większe możliwości indywidualizowania rozwiązań optymalnych dla klienta. 

Jakimi inwestycjami zainteresowani są polscy inwestorzy? 

Większość inwestorów posiadających istotne aktywa szuka produktów, które charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem i są bezobsługowe, czyli nie wymagają ciągłego monitorowania sytuacji na rynkach finansowych i podejmowania decyzji np. dotyczących zmian alokacji w poszczególne klasy aktywów. Wspólnie z klientem ustalamy strategię, która jest realizowana przez zarządzających aktywami. 

Jaki jest stopień wiedzy polskich bogaczy na temat możliwości inwestowania? 

Poziom wiedzy bogatych klientów jest bardzo zróżnicowany. Z jednej strony mamy klientów, którzy są bardzo samodzielni i wykorzystują bank do realizacji swoich pomysłów inwestycyjnych. Z drugiej strony jest też grupa, która wymaga dosyć elementarnej edukacji.

W rezultacie Doradca musi być nie tylko doskonale przygotowany pod względem merytorycznym, ale musi być też bardzo elastyczny, dopasowując się do oczekiwań klienta. Bez względu jednak na profil klienta, doradca musi być zawsze partnerem dla niego. 

Jakie inwestycje polecacie ostrożnym inwestorom? 

Inwestorom ostrożnym polecamy portfele inwestycyjne zarządzane według zasad absolute return, czyli zapewniające zwrot zainwestowanego kapitału niezależnie od panującej na rynku koniunktury, lub instrumenty strukturyzowane z gwarancją kapitału. Obydwie klasy produktów pozwalają na osiągnięcie relatywnie dużych zysków przy zminimalizowanym ryzyku inwestycyjnym. 

Jakie inwestycje polecacie odważnym inwestorom? 

Inwestorzy akceptujący wysokie ryzyko mogą samodzielnie budować portfele lub też korzystać z funduszy inwestycyjnych. Podejmując jednak decyzję inwestycyjną, warto zastanowić się, czy nie lepszym wyborem jest portfel inwestycyjny zarządzany według agresywnej strategii inwestycyjnej. Taką właśnie możliwość dajemy naszym klientom. 

Autor: IPO.pl