W dniach 17 – 31.07.2019 r. r. w Banku Millennium SA przyjmowane są zapisy na lokatę strukturyzowaną IBV „Petroinwestycja III”.

Podstawowe parametry lokaty:
– Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty 1% w skali roku
– Czas trwania lokaty 24 miesiące
– Data rozpoczęcia lokaty 01.08.2019 r.
– Data zakończenia lokaty 02.08.2021 r.
– Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 0%-9% w skali inwestycji
– Ochrona kapitału 100%
– Minimalna kwota wpłaty 1 000 PLN

Zysk z lokaty uzależniony jest od ceny kontraktu terminowego na WTI CRUDE OIL notowanego na NYMEX (New York Mercantile Exchange) w Nowym Jorku.
Cena tego kontraktu określana jest jako Wskaźnik.
01.08.2019 r. określa się Wartość Początkową Wskaźnika, czyli poziom zamknięcia tego kontraktu w tym dniu.
28.07.2021 r. określa się Wartość Końcową Wskaźnika, czyli poziom zamknięcia tego kontraktu w tym dniu.

Oprocentowanie lokaty może wynieść 0%, 3%, 6%, lub 9% w skali inwestycji w zależności od tego jak zachowa się Wartość Końcowa Wskaźnika w stosunku do Wartości Początkowej Wskaźnika. Są możliwe cztery scenariusze:
a) Jeżeli Wartość Końcowa Wskaźnika znajdzie się w przedziale pomiędzy 100% Wartości Początkowej Wskaźnika (włączając tę wartość) a 90% Wartości Początkowej Wskaźnika (wyłączając tę wartość): OPROCENTOWANIE LOKATY= 3%
b) Jeżeli Wartość Końcowa Wskaźnika znajdzie się w przedziale pomiędzy 90% Wartości Początkowej Wskaźnika (włączając tę wartość) a 80% Wartości Początkowej Wskaźnika (wyłączając tę wartość): OPROCENTOWANIE LOKATY= 6%
c) Jeżeli Wartość Końcowa Wskaźnika znajdzie się w przedziale pomiędzy 80% Wartości Początkowej Wskaźnika (włączając tę wartość) a 70% Wartości Początkowej Wskaźnika (włączając tę wartość): OPROCENTOWANIE LOKATY= 9%
d) W przypadkach innych, niż objęte punktem a), b) oraz c): OPROCENTOWANIE LOKATY= 0%

Notowania ceny kontraktu terminowego na WTI CRUDE OIL dostępne na stronie internetowej: https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM

Obsługa Certyfikatów prowadzona jest przez Bank Millennium SA.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące zakupu i ryzyk związanych z inwestycją na stronie internetowej oraz w placówkach Banku Millennium SA.

źródło: Bank Millennium SA