mBank umożliwił klientom bankowości prywatnej inwestowanie w portfele zawierające akcje i obligacje emitentów wyróżniających się pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo. Dzięki Strategii Zrównoważonej ESG inwestorzy mogą nie tylko pomnażać swój kapitał, ale też zmieniać świat na lepsze.

To pierwsza taka strategia inwestycyjna na rynku polskim. Dotychczas klienci mogli jedynie kupować aktywa poszczególnych spółek, które analitycy oceniali jako przyjazne dla środowiska i etyczne. Teraz do ich dyspozycji mBank oddał gotowy, zdywersyfikowany produkt.
Global Sustainable Investment Alliance podaje, że zrównoważone inwestycje stanowią 25 proc. wszystkich aktywów na świecie. Natomiast z analiz UBS wynika, że już 40 proc. inwestorów zanim zdecyduje gdzie ulokować pieniądze, bierze pod uwagę czynniki środowiskowe i społeczne. A odsetek ten wynosi aż 60 proc. w grupie osób w wieku od 18 do 34 lat. Trend odpowiedzialnego inwestowania szczególnie dynamicznie rozwija się w Europie.

Do oceny wpływu przedsiębiorstw na ich otoczenie służą tzw. kryteria ESG (ang. environmental, social, governance). W portfelach inwestycyjnych opartych o ten wskaźnik nie znajdą się więc akcje ani obligacje firm tytoniowych czy zbrojeniowych. Jak przekłada się to na środowisko i nasze życie? Przykładowo, każda złotówka zainwestowana w strategię to spadek emisji CO2 o około 30 proc. w stosunku do analogicznej tradycyjnej inwestycji. Między innymi dlatego, że wykluczane są spółki najbardziej zatruwające środowisko.

– W Europie trwa prawdziwy boom na zrównoważone inwestowanie. Liczba spółek, które raportują według standardów ESG wzrosła w latach 2009-2017 prawie dwukrotnie. W Polsce jesteśmy na początku drogi, ale to właśnie klienci bankowości prywatnej wyznaczają kierunek. Są świadomi, że ich decyzje inwestycyjne mają realny wpływ na szersze otoczenie. Dziś stopa zwrotu nie jest dla nich jedynym punktem odniesienia. Chcą wiedzieć, że dzięki ich pieniądzom świat staje się lepszym miejscem do życia. Odpowiedzialne inwestowanie staje się dla nich tak samo oczywiste jak to, że segregujemy śmieci – mówi Bartosz Pawłowski, Chief Investment Officer w bankowości prywatnej mBanku.

Strategie Zrównoważone ESG mBanku są oparte na rozwiązaniach typu ETF, które są bardzo płynne oraz efektywne kosztowo. Zarządzający lokują kapitał globalnie w akcje i obligacje (docelowo po około 50 proc. udziału obu rodzajów instrumentów w portfelu). Zakładany horyzont inwestycyjny to 3-4 lata.

Porównywalny zysk i ryzyko

Badania firmy BlackRock, czyli największego zarządzającego aktywami na świecie, jednoznacznie potwierdzają, że inwestycje typu ESG cechują się porównywalną relacją zwrotu do ryzyka do tradycyjnych rozwiązań. Co więcej, firmy działające odpowiedzialnie, w długim terminie, mają lepsze perspektywy rozwoju. Bowiem dzięki bieżącym decyzjom zapobiegają ryzykom środowiskowym i społecznym. Co oznacza, że są bardziej odporne na sytuacje kryzysowe, które mogą zachwiać kursem akcji.

Także sam mBank jest organizacją odpowiedzialną społecznie i uwzględnia w swoich działaniach własny wpływ na otoczenie. Przejawia się to m.in. w jego ofercie. Strategia Zrównoważona ESG to kolejny produkt, który wspiera ten obszar. mBank jest też liderem finansowania zielonej energii. Na finansowanie odnawialnych źródeł energii w ciągu roku przeznaczy 1 mld zł.

Źródło: mBank