ING Bank Śląski został partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako organizacja, która angażuje się w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie, bank znalazł się w składzie w pierwszej edycji Diversity&Inclusion Rating.

Program partnerstwa FOB to kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Obecnie grono Partnerów Strategicznych FOB to już niemal 60 firm – liderów CSR z całej Polski.

Diversity&Inclusion Rating to nowa inicjatywa FOB, która powstała przy współpracy ekspertów Deloitte. Skupia podmioty czerpiące siłę z różnych wymiarów różnorodności, pozwala na ocenę poziomu dojrzałości firmy w zarządzaniu różnorodnością oraz włączającą kulturę organizacyjną i stanowi także podsumowanie działań w tym obszarze. Kwestionariusz, który wypełniały spółki składał się z 4 części: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów. 

Różnorodność i Włączanie powinno być w DNA każdej firmy. Przed nami jeszcze daleka droga. Nie tylko jeśli chodzi o rozwijanie zróżnicowania i stwarzanie atrakcyjnych warunków pracy dla nas wszystkich – z całą naszą różnorodnością. Ale również daleka droga przede wszystkim do tego, aby rzeczywiście się na zróżnicowanie otworzyć w sposób autentyczny – płynący nie z polityk, nie z procedur, tylko z serca. Chciałabym żebyśmy w przyszłości nie musieli wręczać tego typu nagród, traktując Różnorodność i Włączanie jako coś zupełnie naturalnego, przypisanego do rozwoju każdej organizacji powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Dodatkowo, działania ING Banku Śląskiego z obszaru CSR zostały również docenione w 13. edycji Konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez FOB i Deloitte. Bank zajął trzecie miejsce w kategorii Nagroda internautów.

źródło: ING Bank Śląski