2 grudnia 2019 roku zielone hipoteczne listy zastawne ING Banku Hipotecznego zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank przeprowadził pierwszą emisję 5-cio letnich listów zastawnych o wartości 400 mln zł 10 października br. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie oszczędnych energetycznie „zielonych” hipotek.

ING Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą emisję listów zastawnych na 400 mln zł 10 października br. Udział w niej wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln zł. Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000 zł. Odsetki będą płatne co pół roku. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych.

Instrument spełnił warunki Green Bond Framework, a pozyskane od nabywców środki zostaną przeznaczone do udzielenia kredytów hipotecznych na 15 proc. najbardziej efektywnych energetycznie budynków w Polsce. Bank zapowiada emisję kolejnych instrumentów, również w euro. Wartość całego programu wynosi maksymalnie 5 mld euro.

Agencja Moody’s Investors Service przyznała listom zastawnym ING Banku Hipotecznego rating Aa3 tj. najwyższy możliwy do uzyskania dla emitenta z Polski.

ING Bank Hipoteczny S.A. uzyskał zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku stycznia 2019 roku. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.inghipoteczny.pl/inghipoteczny

źródło: ING Bank Śląski