Do 02 stycznia b.r. w Oddziałach Millennium Banku można składać zapisy na nową lokatę strukturyzowaną Złota Szansa II. Lokata ta daje szansę na uzyskanie zwrotu na poziomie do 14,99% w skali trwania inwestycji. O ile dotrzymamy terminu zakończenia kapitał chroniony jest w 100%.

Podstawowe parametry lokaty:

 • Zapisy trwają z terminie: 03.12.2019 r. – 02.01.2020 r.
 • Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 1% w skali roku.
 • Czas trwania lokaty: 24 miesiące.
 • Datarozpoczęcia lokaty: 03.01.2020 r.
 • Datazakończenia lokaty: 03.01.2022 r.
 • Możliwe oprocentowanie w okresietrwania lokaty: 0% – 14,99% w skali inwestycji.
 • Ochrona kapitału: 100%.
 • Minimalna kwota wpłaty: 1000 PLN.

Zysk z lokaty uzależniony jest od ceny złota. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny tego kruszcu. Obserwowane są tylko dwie wartości złota – na początku oraz na końcu inwestycji (po 2 latach). Inwestor ma 50% partycypacji we wzroście ceny złota, o ile w okresie inwestycji cena tego kruszcu ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 130% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 14,99% w skali inwestycji.

Jeżeli w okresie inwestycji cena złota ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 130% wartości początkowej (obserwowane są popołudniowe fixingi złota), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 50% × MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆPOCZĄTKOWA – 1] × KWOTA KAPITAŁU.

Jeżeli w okresie inwestycji wartość złota chociaż raz osiągnie lub przekroczy 130% wartości początkowej (obserwowane są popołudniowe fixingi złota), w dacie zapalności Klient otrzyma:

100% KAPITAŁU + 1% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:

 • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 3 stycznia 2020 r.
 • WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 29 grudnia 2021 r.
 • POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatni poziom indeksu wchodzącego w skład Wskaźnika na danej sesji.

Więcej informacji w oddziałach Millennium Banku oraz na stronie internetowej banku.

źródło: Millennium Bank