Citi Handlowy wprowadza pierwszą na polskim rynku ofertę funduszu obligacji o stałym terminie zapadalności – Schroeder  SSF Fixed Maturity Bond. To rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby inwestora, zainteresowanego lokowaniem kapitału na kilka lat.

Inwestycja trwa 4 lata i ma na celu dostarczanie kwartalnego dochodu, tak jak w przypadku nabycia standardowego papieru dłużnego. Konstrukcja oparta na kilkudziesięciu różnych instrumentach wielu emitentów  pozwala rozproszyć i tym samym zmniejszyć ryzyko kredytowe, które może wystąpić w przypadku pojedynczej firmy. Fundusz dostarcza dochód poprzez inwestycje w instrumenty dłużne stało- i zmiennokuponowe, denominowane w USD pochodzące z rynków wschodzących i rynków rozwiniętych.

– To pierwsza taka oferta inwestycyjna na krajowym rynku, możliwa do wdrożenia dzięki globalnym doświadczeniom grupy Citi. Cieszymy się, że możemy udostępnić to rozwiązanie klientom w Polsce, mówi Andrzej Wilk, szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi, Segmentami i Siecią Oddziałów Citi Handlowy.

Strategia funduszu zakłada poszukiwanie możliwie regularnego dochodu z tytułu wypłacanych kuponów, przy równoczesnym dążeniu do dywersyfikacji ryzyka kredytowego. To także możliwość zainwestowania w globalny portfel bez konieczności czasochłonnej selekcji poszczególnych obligacji i emitentów – to zadanie realizowane jest przez zespół zarządzających funduszem. Średni rating kredytowy w momencie uruchomienia produktu to BBB-. Papiery dłużne pochodzą z rynków rozwijających i rozwiniętych. Fundusz cechuje także malejąca wrażliwość na zmiany stopy procentowej w miarę zbliżającej się daty wykupu.

Okres subskrypcji przypada na  5-24 lutego 2020, rozpoczęcie inwestycji jest zaplanowane na 26 lutego br. Minimalna kwota subskrypcji to 1000 USD. Obligacje wchodzące w skład portfela funduszu są w 100% denominowane w USD.

Rozwiązanie jest skierowane do klientów segmentu Citigold oraz Citigold Private Client. Ze szczegółami oferty można zapoznać się w trakcie indywidualnego spotkania w oddziale Citigold – w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego Opiekun może ocenić, czy dane rozwiązanie odpowiada potrzebom i celom finansowym klienta.

Źródło: Citi Handlowy