Bank Millenium udostępnił swoim Klientom dwie lokaty strukturyzowane: Złota Szansa VII oraz Nowe Technologie IV.

Zapisy na obie lokaty trwają w terminie: 02.06.2020 r. – 30.06.2020 r. Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty wynosi: 0,1% w skali roku. Czas trwania lokat to: 36 miesięcy. Data rozpoczęcia lokat: 01.07.2020 r. Data zakończenia lokat: 30.06.2023 r. Ochrona kapitału: 100% (pod warunkiem utrzymania lokaty do końca). Minimalna kwota wpłaty wynosi: 1000 PLN.

Lokata strukturyzowana Złota Szansa VII

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości akcji ETF-u SPDR Gold Trust. ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, którego akcje mają na celu odzwierciedlanie cen pewnych aktywów. SPDR Gold Trust to największy na świecie ETF odzwierciedlający cenę złota. ETF ten jest zarządzany przez State Street Bank – jeden z największych banków w USA i drugi najstarszy bank w tym kraju. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny akcji tego funduszu (a tym samym na wzrost ceny złota). Obserwowane są tylko dwie wartości akcji – na początku oraz na końcu inwestycji (po trzech latach). Inwestor ma 30% partycypacji we wzroście ceny akcji, o ile w okresie inwestycji ich cena ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 145% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 13,49% w skali inwestycji.

Lokata strukturyzowana Nowe Technologie IV

Zysk z lokaty uzależniony jest od cen akcji spółek (Microsoft, Samsung, Apple, Alphabet, AMD, Intel) z koszyka w trzech corocznych datach obserwacji. Możliwe oprocentowanie w okresietrwania lokaty wynosi: 0% – 4,5% w skali inwestycji.

Więcej informacji na stronie internetowej Banku Millennium oraz w placówkach banku.

źródło: Bank Millenium