Santander Bank Polska jest koordynatorem, organizatorem oraz dealerem emisji pierwszych obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked) dla spółki TAURON Polska Energia S.A. o wartości 1 mld zł. Środki z transakcji zostaną przeznaczone m. in. na Zielony Zwrot TAURONA, czyli zwiększenie udziału źródeł zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej organizacji.

Emisja przeprowadzona dla TAURON Polska Energia S.A. będzie pierwszą w Polsce emisją obligacji Zrównoważonego Rozwoju oraz największą emisją obligacji w sektorze korporacyjnym od wprowadzenia w Polsce lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Środki z emisji będą wspierały transformację Grupy TAURON. Zostaną one przeznaczone na finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, finansowanie dystrybucji jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy Emitenta związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną a także na refinansowanie zadłużenia Grupy Emitenta zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.

Co bardzo istotne, środki pozyskane z obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie S.A. oraz Tauron Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w akapicie powyżej). Ponadto powyższe cele zostały dodatkowo wsparte poprzez wprowadzenie wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji i uzależnienie wysokości marży odsetkowej od ich realizacji.

„Dziś trudno wyobrazić sobie zrównoważony rozwój bez zrównoważonych finansów. Dlatego Santander Bank Polska intensywnie angażuje się w procesy wspierające i determinujące zieloną transformację przedsiębiorstw, czego wynikiem było m.in. podjęcie decyzji o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu. Jednocześnie jesteśmy partnerem zmian w biznesie oferując firmom, jako pierwszy bank w Polsce, finansowanie powiązane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka forma finansowania, definiuje nowoczesny biznes przynosząc korzyść dla środowiska” – komentuje Aleksander Piniński, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Santander Bank Polska.

„Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu TAURONA. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50 procent. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy” – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Grupa TAURON wspólnie z koordynatorem emisji określiła następujące wskaźniki: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2%) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8%). W przypadku niezrealizowania powyższych wskaźników marża bazowa zostanie podwyższona zgodnie z zapisami w warunkach emisji. Corocznie niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość wyliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju.

„Emisja zielonych obligacji, umowy kredytowe ESG-linked czy wreszcie obligacje Zrównoważonego Rozwoju to rozwiązania, które z sukcesem, jako pierwsi, wprowadzamy na nasz rynek. Cieszymy się, że możemy poprzez takie rozwiązania wspierać ambitne cele naszych klientów” – komentuje Kamil Witkowski, Manager DCM Santander Bank Polska.

Jednym z filarów strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska jest zrównoważone finansowane, rozumiane między innymi jako rozwój produktów opartych o Cele Zrównoważonego Rozwoju czy wskaźniki ESG i w ramach tego przyczynianie się do wzrostu udziału OZE w naszym systemie energetycznym. Emisja obligacji Zrównoważonego Rozwoju dla TAURON Polska Energia S.A. jest kolejną transakcją, wpisującą się w realizację tych celów. Tylko w tym roku Santander Bank Polska współfinansował największą w Polsce umowę o wartości 350 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 121 MWp. Pozwoli to na uruchomienie 128 elektrowni słonecznych w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat. Bank sfinansował również projekt budowy farm wiatrowych o mocy 121 MW dla wiodącego producenta zielonej energii w Polsce, a w ostatnim czasie udzielił także finansowania w kwocie 165,4 mln zł na dostarczenie 50 bezemisyjnych autobusów do MPK w Krakowie.

źródło: Santander Bank Polska