Zarząd mBanku zdecydował o powołaniu spółki, która będzie prowadziła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Będzie to uzupełnienie dla istniejącego supermarketu funduszy inwestycyjnych, w którym można nabyć jednostki ponad 250 funduszy.

– Posiadanie własnego TFI pozwala na szybszą reakcję na potrzeby klientów. Szczególnie w obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Prowadząc własne towarzystwo funduszy będziemy też mogli lepiej dopasować ofertę do standardów ESG (E – środowisko, S – odpowiedzialność społeczna, G – ład korporacyjny), których wypełnianie jest dla nas kluczowe – mówi Bartosz Pawłowski, chief investment officer bankowości prywatnej mBanku.

Decyzja o utworzeniu celowej spółki jest pierwszym krokiem do utworzenia TFI. mBank utrzyma otwartą architekturę sprzedaży w supermarkecie funduszy inwestycyjnych.

Źródło: mBank